• Alles
 • (1)
  Film
 • (1)
  Fiets-Wandeltocht
 • (2)
  Lezingen
 • (2)
  Bijeenkomst
 • (38)
  Theater
 • (4)
  Inloop-Opendag
 • (1)
  Natuur
 • (2)
  Religie
 • (12)
  Evenement
 • (9)
  Muziek
 • (17)
  Cursus-Workshop
 • (8)
  Kinderevenement

Persbericht - Kom golfen in de AaBe Fabriek

vrijdag 7 augustus 11:28 uur

Beste redactie,

In de bijlage vind je een persbericht en communicatie uiting van het Golftoernooi in de AaBe Fabriek.

Hopelijk past dit bericht in jullie schema en zullen jullie overgaan tot plaatsing.

Met vriendelijke groet,

Bente van der Roest | Junior Marketing Manager
CBRE B.V. | Property Management Retail
Anthony Fokkerweg 15 | 1059 CM Amsterdam
PO Box 7971 | 1008 AD Amsterdam
T +31 20 626 26 91 | M +31 650075121
bente.vanderroest@cbre.com | www.cbre.nl | our offices

Follow us on LinkedIn for the latest real estate developments and trends.
Read our updates on the impact of COVID-19 on real estate.

CBRE B.V. is ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam, nummer 33191573.
Op alle werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn Nederlands recht en de algemene voorwaarden van CBRE B.V. van toepassing.Deze bevatten onder meer een beperking van aansprakelijkheid en zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. De algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.cbre.nl en worden op verzoek toegezonden.

CBRE B.V. has been registered at the Trade register Amsterdam, no 331915 73.
All commissioned work and all legal relations with third parties will be governed by Dutch law and the general terms and conditions of CBRE B.V. These include a limitation of liability and have been filed with the District Court at Amsterdam. The general terms and conditions may be consulted at www.cbre.nl and will be forwarded upon request.

Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht. Ieder ander dan de geadresseerde die dit bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt, is niet gerechtigd kennis te nemen van de inhoud, deze te verspreiden, openbaar te maken of te vermenigvuldigen en wordt verzocht de verzender in kennis te stellen en dit bericht te vernietigen.

This message is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, you may not read, use, disseminate or copy the information transmitted. If you have received this message in error, please contact the sender and delete the material from any computer.


deel deze activiteit

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden