Foto:
Pastorale column

Column De Goede Herder: Imagine

Kent u van John Lennon het lied ‘Imagine’? Hij zong het in 1971 en het illustreert het levensgevoel van onze tijd: “Imagine there’s no heaven, it’s easy if you try. No hell below us, above us only sky” (Beeld je in dat er geen hemel is, het is gemakkelijk als je probeert. Geen hel onder ons, boven ons alleen maar lucht). 

Lennon zingt van een wereld vol vrede, maar het is zonder een hemel, zonder hel, geen godsdienst en geen God. In onze tijd wordt religie dikwijls gezien als oorzaak van kwaad, als bedreiging voor de vrede en vijandig tegenover de mens. Met als gevolg dat hedendaagse mensen alleen maar leven voor het hier en nu (living for today). Hieruit volgt dat men alles verwacht van deze wereld, overspannen verwachtingen van mensen. Men raakt zo gefrustreerd want je kunt hier niet alles krijgen, jouw diepste verlangens worden niet volledig vervuld. Gevolg: mensen verliezen hun idealen (nothing to die for), niets is de moeite waard om voor te leven of om voor te sterven. Tja, dat krijg je als je God en het geloof in Hem wegneemt. Als er geen hoger doel meer is om voor te leven, wordt alles onduidelijk en blijft men ontgoocheld en dikwijls eenzaam achter. Men doet alles om de verveling en het alledaagse te ontvluchten en als dat niet meer werkt…

Ik zou het lied van John Lennon willen herschrijven: “Imagine there is a heaven” (beeld je in dat er een hemel is). Beeld je in dat God bestaat, dat Hij is mens geworden, dat Hij Zich geopenbaard heeft in Jezus Christus, dat Hij een Blijde Boodschap bracht. Sterker nog: beeld het je niet in, maar geloof dat het echt gebeurd is en dat Jezus Christus van je houdt. Zijn liefde geeft kleur aan het leven. Met Hem in jouw hart kun je kleur geven aan het leven van anderen. Als Christen mogen wij in de wereld, namens God, kleur brengen. En met kleur bedoel ik dan: vrede, geloof, hoop, liefde, verzoening, verdraagzaamheid, solidariteit en nog zoveel meer (it’s easy if you try).

Karel Loodts, kapelaan

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden