<p>Sjef van der Klein is buurtondersteuner voor ContourdeTwern in de Reeshof. Bewoners komen hem overal tegen. Present zijn, daar gaat het om. Sjef: &ldquo;Dat is de charme van dit werk.&quot; Foto: Rob Lamping</p>

Sjef van der Klein is buurtondersteuner voor ContourdeTwern in de Reeshof. Bewoners komen hem overal tegen. Present zijn, daar gaat het om. Sjef: “Dat is de charme van dit werk." Foto: Rob Lamping

(Foto: Rob Lamping)

'Om een buurt goed te leren kennen, moet je tijd krijgen'

Al jarenlang werkt ContourdeTwern aan kansen en perspectief. Sinds 2019 heeft ze daarvoor een nieuwe vorm bedacht. Buurtondersteuning, met sociaal werkers die dicht bij de mensen zijn. Ze bedenken met wijkbewoners en partners in de wijk praktische oplossingen voor veel voorkomende problemen. Met buurtondersteuners zet ContourdeTwern in op de kracht en betrokkenheid van de bewoners. Door mensen te stimuleren actief te worden, met de focus op wat bewoners wél kunnen, en het benutten van de kracht van de wijk. In een portrettenserie geeft een aantal buurtondersteuners in de wijken een inkijkje in hun werk. Sjef van der Klein - buurtondersteuner in de Reeshof - trapt af.

TILBURG - “De Reeshof is echt mijn wijk, het voelt vertrouwd”, vertelt Sjef. “Als iemand vraagt ‘Wat doet Sjef hier,’ dan zeggen de mensen: ‘Bij vragen of problemen kun je hem altijd bellen. Maar ook voor mooie ideeën of initiatieven moet je bij hem zijn’. Ze kennen de term buurtondersteuner misschien niet, maar zullen altijd zeggen: ‘Bel Sjef’.” Bewoners komen hem overal tegen. Present zijn, daar gaat het om. Sjef: “Dat is de charme van dit werk. Dat ze mij weten te vinden en ik hen. Zeker in het begin van corona kwam ik veel ouderen tegen die geen boodschappen durfden of konden doen; dan is het hartverwarmend om te zien dat ik bewoners kan bellen en dat ze klaarstaan voor een buurtgenoot die ze niet kennen. Daaruit zijn contacten gegroeid.”Sjef: “De bereidheid en vrijwillige inzet onderling zijn bijzonder hoog in Gesworen Hoek. Uiteraard wonen er altijd mensen die meer hulp nodig hebben; juist bij hen is de inzet van een buurtondersteuner hard nodig.” Wel merkt hij dat de wijk meer vergrijst. Mensen worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen, terwijl dat soms niet kan. Sjef: “Soms heb je met schrijnende gevallen te maken: verregaande isolatie, vervuiling, mensen met geheugenproblemen die ’s nachts op straat zwerven. Dan is het een uitdaging daar creatieve oplossingen voor te bedenken. We werken daarvoor intensief samen met de wijkverpleegkundige, WMO-consulenten, woningbouwvereniging of maatschappelijk werk. Daarin investeer je dan veel tijd.”

Investeren in de bewoners
Sjef van der Klein is al acht jaar sociaal werker bij ContourdeTwern. Sinds 2019 is hij als buurtondersteuner actief in Gesworen Hoek (B-Buurt), in de Reeshof. Hij solliciteerde naar de functie van buurtondersteuner omdat hij meer wilde betekenen voor buurtbewoners. Sjef: “Als buurtondersteuner kun je dat. Er liggen heel veel talenten en kwaliteiten bij wijkbewoners die de wijk krachtiger kunnen maken. Daar zet je op in, in nauwe samenwerking met het Dichtbij-team en onze andere partners in de wijk. Ik heb laten zien dat het ‘niet weten’, maar willen blijven leren ten behoeve van de wijkbewoners de basis is van sociaal werk. Met die houding kun je een goede buurtondersteuner zijn. Om een wijk en haar bewoners echt te leren kennen, moet je tijd hebben. En krijgen. Die ruimte krijg ik van ContourdeTwern. We investeren in bewoners, en laten we pas los als iemand gehoord of gezien is en er een oplossing ligt.”

Problemen verdubbeld
“Ik heb veel eenzaamheid en sociaal isolement gezien”, zegt Sjef. “Zeker ook in coronatijd. Mensen die al weken niet meer buiten waren geweest en niemand meer mochten zien. Dan voel ik ook die machteloosheid. In het sociaal domein geven we hoog op over positieve gezondheid, waarin een betekenisvol leven centraal staat met pijlers als mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en sociale contacten. In coronatijd lijkt positieve gezondheid ondergeschikt. ‘Blijf binnen, houd sociale afstand’, was het devies, ook van de instellingen. Ik was onder de indruk van een eenzame bewoonster die haar situatie treffend omschreef: ‘Als ik niemand mag ontmoeten, dan blijf ik liever in bed liggen, en is mijn gezondheid me geen moer waard’.” De coronatijd bracht ook extra huiswerk mee voor Sjef. Doordat hulp niet meer zo dichtbij was en ontmoetingsactiviteiten wegvielen, verdubbelden de problemen. Sjef: “Ik ga nu na huisbezoeken met tien hulpvragen weg: achteruitgang in inkomen, vragen over inburgering, WMO-aanvragen, praktische vragen etc.”

Gewoon doen!
Sjef is blij dat de regels inmiddels wat versoepeld zijn en er weer meer kan. “Niks langzaamaan opbouwen, gewoon doen. Kleine buurtfeestjes op 1,5 meter afstand. Ook in mijn vakantie zijn bewoners doorgegaan met buitenontmoetingen. Twee keer per week bouwen ze op verschillende plekken een terras op en komen ze bij elkaar. Bewoners leren elkaar kennen en smeden plannen voor bijvoorbeeld een straatfeest of Halloween. Die sociale cohesie verbetert de leefbaarheid van de wijk.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden