Onderschat het belang van de ouders niet!  De VO-Raad ontwikkelde een placemat met tips voor een prettig gesprek aan de keukentafel over de keuze van een vervolgopleiding.
Onderschat het belang van de ouders niet! De VO-Raad ontwikkelde een placemat met tips voor een prettig gesprek aan de keukentafel over de keuze van een vervolgopleiding. (Foto: Gerard Sanberg)

Weet jij al wat je wilt worden?

Yvonne Mulders is al vele jaren decaan aan het Beatrix College in de Reeshof. Zij begeleidt de leerlingen bij het maken van een belangrijke keuze: welk profiel, welke vervolgopleiding op welke school voor welk beroep? Mulders ziet met zorg hoe de coronaperikelen het zorgvuldig opgebouwde keuzeproces in de war sturen: allerlei grootschalige events staan on hold. 

Door Gerard Sanberg

TILBURG - In haar decanenkamer op de tweede verdieping van gebouw A aan de Ketelhavenstraat zoekt Mulders geagiteerd in de dozen met lesmateriaal: “Er zou een kaart bij moeten zitten die de leerlingen kunnen gebruiken om in te vullen, maar die kan ik niet vinden.” Aan de muren hangen posters met spreuken. over het hedendaagse schoolleven: “Beter een zes zonder stress dan een zeven zonder leven.” Volgens een recent onderzoek van de Unicef waaruit blijkt dat Nederlandse kinderen de gelukkigste ter wereld zijn, klopt dat niet. Leerlingen voelen wel degelijk prestatiedruk. Mulders: “Ach, ongeveer

een kwart van de vmbo-leerlingen weet al wat ze willen gaan doen, als vervolgopleiding in het mbo. Dus voor welk beroep ze gaan. Maar dat wil niet zeggen dat je daar geen aandacht aan moet schenken, want het is maar de vraag of zij een correct beeld hebben van dat beroep, dus of ze wéten waarvoor ze kiezen. En of die keuze reëel is.”

Creativiteit gevraagd
Wat Mulders echt aan het hart gaat is dat allerlei events die door de decanenkring Tilburg bedacht en georganiseerd zijn om de leerlingen te steunen in het keuzeproces, nu niet door kunnen gaan. Want: corona! Mulders: “Dat zijn grootschalige evenementen met duizenden bezoekers, dus dat risico wil je niet lopen. En trouwens, het mag ook niet volgens de voorschriften van het RIVM voor het voortgezet onderwijs. We zullen dus creatief moeten zijn.”

Géén Zien Doen Beleven
Op het Beatrix College.zijn de RIVM-voorschriften duidelijk doorgevoerd. Overal geven pijlen de looprichting aan en als bezoeker moet je vragen beantwoorden vóór je naar binnen mag. De lokalen zien er overigens normaal uit. De leerlingen zitten in een gewone opstelling, alleen de afstand tot de leerkracht staat op de vloer aangegeven. Maar met spijt heeft Mulders de tiende editie van de keuze-event Zien Doen Beleven moet afgelasten. “Ja, dat gaat echt niet, dan heb je tweeduizend bezoekers in je gebouw, dus nee, dat doen we dit jaar niet.”

Géén Techniek Talent
Bij Zien Doen Beleven presenteerden de vervolgopleidingen in het mbo zich aan leerlingen en ouders in de school, op een zaterdagochtend. Een ander grootschalig event was de afgelopen jaren Toekomstig Techniek Talent in de Koepelhal. Techniekpromotie door mbo-, hbo en wo-opleidingen. Ook het bedrijfsleven was daar aanwezig want in de techniek is nog steeds veel vraag naar personeel. Duizenden middelbare scholieren scholieren van vwo, havo en vmbo kregen zo onder schooltijd een voorproefje van de verschillende technische disciplines. Dit jaar niet dus.

Géén Open Dagen
Mulders: “Naar wat ik zo uit het veld hoor, zal dat allemaal virtueel worden. Leerlingen vragen mij wat ze zich daarbij moeten voorstellen, een online-Open Dag. Tja, afwachten. Maar zeker vmbo’ers willen een gebouw zien en beleven. Hoe het voelt, hoe het er uitziet, gewoon, fysiek. Dus dat wordt nog wat.”

De rol van de ouders
Geen twijfel aan, de rol van de ouders bij de keuze wordt groter. Nóg groter, volgens Mulders, want de ouders speelden altijd al een belangrijke rol. Mulders toont een poster/placemat die is ontwikkeld door de VO-Raad (zie foto). Niet toevallig een steuntje in de rug voor ouders bij het gesprek met hun kroost aan de keukentafel. “Ja! Praat erover!”, benadrukt Mulders. “Gewoon, vóór het eten, na het eten, tijdens het eten. Het is een sowieso interessant onderwerp en je helpt je kind echt. Ze luisteren wel hoor want ze weten dat je hen kent en dat je het beste met hen voor hebt.”

Goede raad
“Ga bij jezelf te rade. Oriënteer je op alle mbo-opleidingen in de regio, dus stel je niet te snel tevreden met één school. Ook als een opleiding je niets lijkt is dat een positief resultaat, dan weet je dat. Práát erover. Met je ouders, met je mentor, met je decaan. En, maar dat doen ze toch wel, met je medeleerlingen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden