Foto:Pixabay

Gedrag als factor bij toewijzen huis

De gemeente Tilburg wil het in de wijk Groenewoud mogelijk maken om huurwoningen selectief te kunnen toewijzen, om nieuwe bewoners met een overlastgevende of criminele achtergrond te kunnen weren. Dat schrijft de gemeente afgelopen week in een bewonersbrief aan de wijkbewoners.

TILBURG - Bewoners van huizen waar de gemeente vanaf december dit jaar de selectieve toewijzing wil invoeren, hebben de brief gekregen. Daarin staat ook expliciet dat het gaat om nieuwe woningzoekenden, niet om mensen die er al wonen. Het gaat hierbij om het Monte Cristallo-complex in de Dolomietenlaan, delen van de Korhoenstraat, de Visserijbuurt (inclusief het Pater van den Elsenplein) en de Landbouwbuurt. Die straten zijn gekozen op basis van informatie van gemeente en politie.

De gemeente Tilburg wil op deze maatregel over gaan, om ‘de balans in de buurt te herstellen’. Selectieve toewijzing maakt het mogelijk om nieuwe woningzoekenden vooraf te toetsen op een aantal punten. Normaal gesproken is voor het toewijzen van een huurwoning alleen het inkomen van belang, bij selectief toewijzen tellen ook andere zaken mee. De gemeente wil hiermee voorkomen dat er nieuwe bewoners met een overlastgevende of criminele achtergrond in de buurt komen wonen. Zo moet er een goede mix van bewoners komen, wat uiteindelijk zorgt voor een betere leefbaarheid en minder overlast en criminaliteit in de buurt. De maatregel is tijdelijk. In eerste instantie voor een periode van vier jaar.

Selectieve toewijzing is mogelijk op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). Deze wet maakt het onder andere mogelijk om woningzoekenden te weren op basis van slecht gedrag in het verleden rondom woonoverlast en criminaliteit. Om het selectief toewijzen van woningen mogelijk te maken, gaat de gemeente een verzoek indienen bij de minister. De minister moet daarvoor nog toestemming geven.

Minister moet goedkeuren
Op 21 september wordt het voorstel om de selectieve woningtoewijzing toe te passen besproken in de gemeenteraad. Als zij akkoord is, wordt het verzoek tot aanwijzing van het gebied naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzonden. De minister beslist binnen acht weken. Als de minister toestemming geeft is het vanaf 1 december 2020 voor woningzoekenden noodzakelijk om een huisvestingsvergunning aan te vragen om in aanmerking te komen voor woonruimte in deze delen van Groenewoud. Deze aanvraag komt via de woningbouwcorporatie bij de gemeente terecht.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden