<p>Bij het Taalhuis zitten deskundigen klaar om je te helpen met leren lezen en schrijven. Meer informatie staat op de website taalhuismb.nl.&nbsp;</p>

Bij het Taalhuis zitten deskundigen klaar om je te helpen met leren lezen en schrijven. Meer informatie staat op de website taalhuismb.nl. 

(Foto: )

Taalhuis in Tilburg komt in actie voor beter lezen en schrijven

In de gemeente Tilburg wonen zo’n 20.000 laaggeletterden. In september besteedt het Taalhuis in Tilburg extra aandacht aan laaggeletterdheid, tijdens de Maand van de Basisvaardigheden.

TILBURG - Mensen die laaggeletterd zijn, hebben vaak moeite met taal, rekenen en werken met de computer of omgaan met de smartphone. Ze hebben daar vaak last van. Dagelijkse taken kunnen moeilijk zijn, zoals: internetbankieren, brieven of e-mails schrijven, kinderen voorlezen, de bijsluiter van medicijnen lezen of de persconferentie over het coronavirus begrijpen. Veel mensen die laaggeletterd zijn schamen zich ervoor en proberen het te verbergen. Het vinden van werk kan moeilijk zijn en laaggeletterden die al werken lopen vaak tegen onverwachte problemen aan.

Om lezen, schrijven meer onder de aandacht te brengen, organiseert Stichting Lezen en Schrijven tot en met 13 september de landelijke Week van Lezen en Schrijven. Gemeenten, scholen, bibliotheken besteden deze week extra aandacht aan laaggeletterdheid. In Tilburg haakt het Taalhuis daar in de Maand van de Basisvaardigheden op aan. Zo geeft het Taalhuis op donderdag 24 september (Taalhuis MST, van 09.30 tot 11.30 uur) en dinsdag 29 september (Taalhuis bibliotheek Wagnerplein, van 09.30 tot 11.30 uur) de training ‘Herkennen van laaggeletterdheid in Tilburg’. Aanmelden via tilburg@taalhuismb.nl, toegang is gratis. Op taalhuismb.nl staat een overzicht van alle activiteiten in Midden-Brabant, inclusief de tijdstippen en locaties.

Basisvaardigheden
Het Taalhuis is er niet alleen voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, maar ook voor mensen die rekenen lastig vinden of beter willen leren omgaan met de smartphone of computer. Daarom staat bij het Taalhuis de gehele maand september in het teken van de Maand van de Basisvaardigheden, waarbij we ook aandacht besteden aan twee extra basisvaardigheden: rekenen en digitale vaardigheden.

Het Taalhuis in Tilburg vind je op vier plekken: bij MST (Gasthuisring 54a), in de bibliotheek Wagnerplein, in wijkcentrum Spijkerbeemden en in wijkcentrum ’t Sant. Op al deze locaties is het inloopspreekuur weer van start gegaan. Men kan op dinsdag, woensdagochtend en donderdagmiddag op afspraak terecht in één van de Taalhuizen. Neem contact op via tilburg@taalhuismb.nl of bel naar 06 - 86 87 74 29. Het Taalhuis is er voor wie Nederlands de moedertaal is, maar lezen en schrijven toch lastig vindt of voor hen die beter leren omgaan met de smartphone.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden