<p>Frank van der Meijs (links) en Willem Bongaarts (foto: Aldert van der Burg).</p>

Frank van der Meijs (links) en Willem Bongaarts (foto: Aldert van der Burg).

(Foto: )

Politiek café in Stadstuin Theresia

Het PaviljoenPodium en Senior 5.0 houden weer een politiek café. Op woensdag 7 oktober zijn belangstellenden vanaf 19.30 uur welkom in Stadstuin Theresia aan de Theresiastraat 15a. Het zal tijdens deze avond vooral gaan over de bezuinigingen die ContourdeTwern (CdT) doorvoert in de Tilburgse wijkcentra.

TILBURG - Grote beroering in de Tilburgse politiek deze zomer. CdT maakte bekend flink te snoeien in het beheer van de wijkcentra, waardoor deze minder vaak open zijn voor activiteiten voor wijkbewoners. En dat terwijl alles net na de eerste golf van de coronacrisis weer enigszins werd opgestart.

Mede naar aanleiding van een uitgebreid artikel over dit onderwerp dat onlangs in Stadsnieuws werd gepubliceerd, zijn de bezuinigingen op de wijkcentra het belangrijkste onderwerp van discussie tijdens het aanstaande politiek café. Behalve CdT-directeur Gon Mevis en CDA-wethouder Rolph Dols (Welzijn) zijn hiervoor ook vertegenwoordigers van organisaties uitgenodigd die activiteiten in de wijkcentra organiseren.

Troonrede

“Voor gemeenten komt bijna 800 miljoen euro extra beschikbaar, bijvoorbeeld voor buurthuizen, sociale werkvoorziening en culturele instellingen”, vertelt Willem Bongaarts namens het Paviljoen Podium. “Dat heeft de koning onlangs in de Troonrede gezegd. We zouden dit als insteek kunnen gebruiken voor Dols en Mevis: hoe denken zij aanspraak op een deel van dat geld te kunnen maken, zodat de bezuinigingen wellicht weer ongedaan gemaakt kunnen worden?” Ook de Stadstuin heeft flink geleden onder de coronacrisis. “Die kon daardoor minder mensen ontvangen en had dus – net als veel andere instellingen – minder inkomsten”, zo blikt Bongaarts terug. “Iedereen denkt mee hoe we dit kunnen opvangen, maar het zou fijn zijn als het college van Tilburg en ContourdeTwern ook een duit in het zakje zouden doen.” Penningmeester Frank van der Meijs van Senior 5.0 (onderdeel van KBO Kring Tilburg): “De meeste buurthuizen zijn tegenwoordig op vrijdagen gesloten. Momenteel zijn we blij als we in ieder geval íets kunnen organiseren.” Een voorbeeld daarvan is Soep en Pudding, oftewel nostalgisch lunchen in de Stadstuin tijdens de zondagmiddagen. Dit is één van de ontmoetingsactiviteiten voor ouderen op zondag in de Stadstuin en een doelstelling daarvan is om eenzaamheid in deze leeftijdsgroep tegen te gaan.

Tijdens het politiek café zullen voorzitter Peter Vermijs van Senior 5.0 en voorzitter Els Aarts van KBO Kring Tilburg hun vragen afvuren op Dols en Mevis, maar ook vertegenwoordigers van andere Tilburgse organisaties die door de bezuinigingen worden getroffen, krijgen de gelegenheid beide heren aan de tand te voelen.

Aangezien het politiek café coronaproof wordt georganiseerd, zijn er weinig plaatsen beschikbaar voor de bijeenkomst. Iedereen die wil komen, wordt verzocht zich zo snel mogelijk aan te melden via info@stadstuintheresia.nl.

Meer informatie

Stadsnieuws besteedt regelmatig aandacht aan de initiatieven van de KBO. Iedere 50-plusser kan bij deze ouderenbond terecht voor zeer uiteenlopende activiteiten. De organisatie komt daarnaast op voor senioren en behartigt hun belangen. Word ook lid. Meer informatie is verkrijgbaar via www.kbo-kringtilburg.nl, info@kbo-kringtilburg.nl of 06-46244027.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden