Foto: Pexels
aangeboden door zorgelooschscheiden.nl

Uit elkaar gaan met een mediator

Scheiden doet lijden, hoor je wel eens, toch kan het ook anders en hoeft een scheiding niet te betekenen dat jullie met getrokken messen tegenover elkaar staan. Mediation zorgt ervoor dat jullie rationeel en weldoordacht beslissingen kunnen nemen en regelingen kunnen uitwerken zonder dat een rechter hierin een standpunt dient in te nemen.

Wanneer kies je voor mediation?

Iedereen weet dat een scheiding gepaard gaat met een veelheid aan emoties. Perfect normaal uiteraard, maar het kan wel een ernstige rem zetten op de communicatie tussen jullie. Er is nog zoveel dat gezegd, geregeld en beslist moet worden en dan is een open en correcte communicatie natuurlijk van het grootste belang. Als jullie het gevoel hebben dat jullie er onderling niet uit raken en moeilijkheden hebben om met elkaar in dialoog te gaan, kan de hulp van een mediator de oplossing bieden. Enige vereiste is dat jullie beide bereid zijn hiertoe en hiervoor open staan, anders heeft het weinig zin.

Zelfs als jullie scheiding al bij de rechter loopt, kan deze procedure stopgezet worden als jullie gezamenlijk voor mediation kiezen. De grote voordelen hieraan zijn dat het contact tussen jullie beter verloopt en dat het een stuk minder geld kost dan als jullie beiden een advocaat moeten inschakelen om de zaak voor de rechtbank te brengen.

Hoe ziet het traject eruit?

Zoals gezegd is het belangrijk dat jullie allebei het nut van mediation inzien, pas dan heeft het traject kans op slagen. Bij mediation komt het erop neer dat jullie zelf oplossingen zoeken en vinden en dit onder begeleiding van een professioneel en onafhankelijk bemiddelaar, de mediator. Deze laatste ziet erop toe dat de gesprekken in een open en constructieve sfeer verlopen en dat er wederzijds respect is. Jullie kunnen beiden aangeven wat jullie belangrijk vinden en hoe jullie de afhandeling van de scheiding concreet zien. Van hieruit proberen jullie dan een punt te bereiken dat voor allebei aanvaardbaar is. Denk maar aan de verdeling van de zorg voor de kinderen en de verdeling van goederen en gelden.

De mediator zorgt ervoor dat jullie steeds bij de essentie blijven en jullie niet laten leiden door emoties en gevoelens die onderlinge afspraken in de weg komen te staan. Hebben jullie een gemeenschappelijk akkoord bereikt, dan volstaat het dat de rechter dit bekrachtigd en dan is jullie scheiding een feit.

Veel mensen die voor dit traject kozen, gaven daarna aan dit positief ervaren te hebben en kunnen nog steeds indien nodig met elkaar communiceren, bijvoorbeeld over de kinderen zonder dat dit tot problemen leidt. 

Gaan jullie scheiden en zijn jullie beide te vinden voor het idee om onderling en zonder tussenkomst van advocaten de nodige regelingen uit te werken? Een professionele mediator in Tilburg kan jullie op goede weg helpen en staat jullie het volledige traject bij met raad en daad. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden