Stuwen omhoog: water sparen voor droge grond


<p>Een stuw zorgt ervoor dat het water niet wegstroomt.</p>

Een stuw zorgt ervoor dat het water niet wegstroomt.

(Foto: )

Stuwen omhoog: water sparen voor droge grond

TILBURG - Is het je ook opgevallen dat in veel beekjes en slootjes het water zo hoog staat? Dat doet waterschap De Dommel met opzet, om het gevallen regenwater zo lang mogelijk vast te houden. Zo kan het water in de bodem trekken. Tot 1 maart houdt het waterschap met stuwen het water op maximale hoogte. 

En dat blijft nodig, want na drie droge jaren staat de grondwaterstand op veel plaatsen in het Dommelgebied nog steeds in het rood. Elke druppel telt. 

Watervoorraad aanvullen
In de nattere herfst en winter moet meer regenwater dan we gewend waren via de bodem naar het grondwater kunnen zakken. Minder afvoeren richting de Maas, meer vasthouden in het gebied. Dat is de koers de komende jaren voor het waterschap, dat vindt dat de grondwatervoorraad weer in balans moet  komen. Als daarbovenop iedereen minder grondwater verbruikt dan het waterschap aanvult, groeit de hoeveelheid grondwater. Zo is er ook in een droog voorjaar en zomer meer water beschikbaar.

‘Nee, tenzij’
Dat klinkt allemaal heel mooi, maar niet iedereen is blij met deze waterhuishouding. Agrariërs houden namelijk niet van een hoog waterpeil. In de maanden februari en maart vragen zij juist bij het waterschap om de stuwen te openen en het waterpeil lokaal te verlagen. Zo kunnen ze op hun laagste, nattere percelen de grond bewerken. Daar gaat het waterschap dit voorjaar voorzichtig mee om. “Eenmaal afgevoerd sloot- en beekwater komt niet meer terug”, zegt waterschapsbestuurder Martijn Tholen. “Daarom is in elk geval tot 1 maart bij ons het uitgangspunt een ‘Nee, tenzij’ op deze verzoeken om peilverlaging. We realiseren ons dat het dilemma’s oplevert. Maar het is nodig.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden