Stichting Platform Keelbos erkend als belanghebbende bij bezwaren tegen hekwerk. Goirle moet alsnog besluiten.

GOIRLE - De Raad van State deed vandaag uitspraak over de bezwaren die Stichting Platform Keelbos aantekende tegen het hekwerk rondom het bos bij een homo-ontmoetingsplaats langs de A58. De gemeente Goirle verleende hiervoor eerder een vergunning.

In 2014 heeft de gemeente Goirle aan de eigenaar van een bosperceel bij de parkeerplaats Leikant aan de A58 een vergunning verleend om een hekwerk rond het bos te plaatsen. De gemeente heeft de bezwaren die de stichting had tegen dat hekwerk niet in behandeling genomen, omdat de Stichting volgens de gemeente geen belanghebbende partij in de zaak was.

Eerder hadden de gemeente Goirle en de rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat de stichting niet als belanghebbende partij bij de procedure rond de vergunning voor een hekwerk aangemerkt kon worden. De Raad van State oordeelt nu dat stichting wél belanghebbende is, en dat de gemeente de bezwaren alsnog moet beoordelen.

B&W van Goirle gaan de bezwaren van de Stichting tegen de vergunning nu alsnog beoordelen en daarover een besluit nemen.

Meer berichten