<p>De pictogrammen op de kliko&#39;s vormen wekelijk een kaaibaandexpositie. Kaaibaand is dialect voor stoeprand.</p>

De pictogrammen op de kliko's vormen wekelijk een kaaibaandexpositie. Kaaibaand is dialect voor stoeprand.

Vijf jaar TilburgsAns, een eigenzinnig type

Wie door Tilburg rijdt, fietst of wandelt komt onherroepelijk TilburgsAns tegen. Deze Ans is niet de straatmuzikant die het winkelend publiek verrast met onvolprezen evergreens, noch de prediker die aanhoudend waarschuwt voor het einde der tijden. TilburgsAns is geen persoon, maar een lettertype.

TILBURG - Vijf jaar geleden werd TilburgsAns gelanceerd. Gratis te downloaden en gebruiken. Een fontfamilie waarvan de letters, cijfers en leestekens gebaseerd zijn op het rauwe, eigenzinnige, verrassende en humorvolle karakter van de stad. En voor wie er aan mocht twijfelen of die eigenschappen typisch Tilburgs zijn, bevatte het lettertype in aanvang vijftig (en inmiddels 123) pictogrammen van karakteristieke gebouwen, verhalen en woorden uit het plaatselijk dialect.

Toen TilburgsAns op 10 april 2016 gepresenteerd werd, was de verwachting dat met name grafisch vormgevers het lettertype af en toe zouden toepassen op posters en flyers van lokale evenementen. Maar Ans groeide een stuk groter dan haar geestelijk vaders, vormgever Sander Neijnens en illustrator Ivo van Leeuwen, konden vermoeden. Ze siert al jarenlang de maandelijkse mupi-posters van de VVV, maar ook de wagen van een pianostemmer, de verkoopborden van een makelaar, de logo’s van het Stadsmuseum en op nog veel meer plekken.

Rauw en humorvol

Ook de pictogrammen worden veelvuldig gebruikt; ze verschenen op de stadsplattegrond in de gemeentelijke informatiezuilen, op 81 vuilcontainers in vier straten, waar zij een wekelijkse kaajbaandexpositie vormen, op ansichtkaarten, T-shirts, tegeltjes en kerstballen en helemaal anno nu: mondkapjes. Zelfs in het nieuwe stadhuis vind je pictogrammen, die van de vogels de dèùf, knòrrie, tjannek, èùl en tuureluut.

Ans is inspiratie 

(Tilburgs)Ans kreeg niet alleen in haar woonplaats een warm onthaal, maar kan ook buiten de stad rekenen op een groeiend aantal vrienden en volgers. De Bulgaarse stad Plovdiv was in 2019 Culturele hoofdstad van Europa. In dat kader werd ook een lettertype ontworpen dat gebaseerd is op de plaatselijke cultuur. TilburgsAns vormde voor de ontwerpers van PlovdivTypeface een dankbare inspiratiebron.

Lustrum

Ans’ vijfde verjaardag lijkt dan ook geenszins de afronding van een geslaagd project, maar een korte tussenstop op weg naar nieuwe avonturen. Op de website van het lettertype wordt de ontwikkeling van TilburgsAns in de afgelopen vijf jaar beschreven en verbeeld aan de hand van een tiental thematische terugblikken onder de titel ‘Cinq Ans’.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden