<p>Wethouder Rik Grashoff (Groen Links) bij het Paleis Raadhuis: &quot;Meer aandacht voor deelmobiliteit, dat spaart ruimte en dat is nodig.&quot;</p>

Wethouder Rik Grashoff (Groen Links) bij het Paleis Raadhuis: "Meer aandacht voor deelmobiliteit, dat spaart ruimte en dat is nodig."

(Foto: Gerard Sanberg)

Nieuwe wethouder Rik Grashof maakt het karwei van Jacobs af

Het gesprek met de kersverse wethouder Rik Grashoff, de opvolger van Mario Jacobs, vindt plaats in het nieuwe stadhuis. Mooi! Via een prachtige, statige trap en een weidse gaanderij komen we in de kamer waar we moeten zijn. Knorrie, staat op de wand. Knorrie? Jawel: Tilburgs immers voor kanarie. Alle kamers blijken dat soort namen te hebben. We moeten grinniken want dat is leuk gevonden, maar daarvoor zijn we hier niet bij elkaar gekomen. Ter zake dus.

Door Gerard Sanberg

TILBURG - Rik Grashoff is tot zijn eigen verbazing al weer 60 jaar oud maar voelt zich blijvend jong. Hij heeft in Delft gestudeerd en is civiel ingenieur: “Ja, als echte bêta-man in de politiek, dat is tamelijk zeldzaam. Maar techniek vind ik leuk, altijd al eigenlijk. Vroeger veel geknutseld met mecanodozen en zo. Ik wilde altijd weten hoe dingen in elkaar zaten. Eigenwijs was ik ook. En dat ben ik gebleven”, voegt hij er grinnikend aan toe.

Gedeputeerde in Brabant

Tilburger is Grashoff niet, ook geen Brabander trouwens. “Maar ik heb wel veel opgestoken over Brabant toen ik in het provinciebestuur zat, als gedeputeerde. Een boeiend gebied met een heel eigen karakter. En Tilburg is een leuke stad waar veel gebeurt.”

Veel politieke ervaring

Grashoff zat dus als gedeputeerde in het bestuur van onze provincie, maar daar houdt zijn bestuurlijke ervaring niet op. Verre van dat zelfs. Hij was tien jaar wethouder, eerst in Delft en daarna in Rotterdam. “En ik heb vijf jaar in de Tweede Kamer gezeten voor GroenLinks. Ja, veel politiek-bestuurlijke ervaring dus, dat kun je wel zeggen.”

Lokaal bestuur boeit

Hij heeft in de Tweede Kamer gezeten en de provincie (mede) bestuurd: is het Tilburgse wethouderschap dan niet een stap terug? Grashoff protesteert: “Nee, zeker niet. Zeer zeker niet. Ik denk eigenlijk dat het landsbestuur kan leren van het lokale bestuur, niet andersom. Ik koester echt grote liefde voor het lokale bestuur. Kijk naar zo’n stad als Tilburg, de betrokkenheid van de mensen bij hun stad. Hoe de democratie hier functioneert, dat is niet altijd makkelijk maar het werkt wél!”

Lange bestuurlijke traditie

Samen met Delft heeft Tilburg de oudste bestuurlijke traditie wat betreft GroenLinks: “Mooi toch? Heel constant, dat gegeven. Roel van Gurp als GroenLinkse wethouder in Tilburg terwijl ik dat in Delft was.”

Dingen voor elkaar krijgen

Effectiviteit hoort bij politiek, volgens Grashoff: “Het moet wérken, effectief zijn. Je moet dingen voor elkaar krijgen. Alleen maar praten om te getuigen van je eigen gelijk, daar schiet je niks mee op.”

De vorming van GroenLinks uit de kleine linkse partijen van die tijd past naadloos bij die overtuiging. Grashoff ergerde zich aan de kleine partijen ter linkerzijde die hun eigen gelijk uitventten maar weinig of niets voor elkaar kregen: “Ik heb indertijd meegeschreven aan het beginselprogramma van GroenLinks, op het landelijke niveau. Ik was ook betrokken bij de oprichting van de partij, de fusie tussen CPN, PPR, PSP en EVP.”

Verbinding twee aspecten

Grashoff praat bevlogen over de achtergronden van die partijvorming: “In GroenLinks, precies in de naam ook, komt het denken over de samenleving op lange termijn, over de toekomst, mooi samen met je visie op de verdeling van kennis en macht in de maatschappij. De toekomst, dat is het groene aspect. Aanvankelijk ging het vooral over het milieu, nu meer de zorgen over het klimaat.”

Maatschappelijk draagvlak

Grashoff: “Er is ook een sterk verband tussen die twee aspecten. Je krijgt draagvlak voor verduurzaming door ook te streven naar een rechtvaardige verdeling van macht en inkomen. Dat is de klassieke sociaal-democratie. Groen, het milieubesef, dat is jonger natuurlijk.”

Aandacht voor deelmobiliteit

Heeft Grashoff nog nieuwe plannen voor de stad? Hij veert op: “Ha! Nee! Er ligt een Bestuursakkoord en mijn voorganger heeft daar drie jaar hard aan gewerkt. Over een jaar zijn er verkiezingen, dus als ik nu nieuwe zaken in gang zet, werkt dat vertragend. Doorpakken en zo mogelijk versnellen. En aandacht voor deelmobiliteit, dus minder autobezit en meer autodelen. Dat spaart ruimte en die kant moeten we op. Het Stadsforum. De Cityring! De doorbraakinitiatieven in Noord, waar ik wijkwethouder ben!” Waarvan acte!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden