Gé Doorenbosch, de voorzitter van de SeniorenRaad Tilburg
Gé Doorenbosch, de voorzitter van de SeniorenRaad Tilburg (Foto: Gerard Sanberg)

Wat is en doet SeniorenRaad Tilburg?

TILBURG - Wie wil weten wat de SerniorenRaad Tilburg is en doet en wie er in zitten, kijkt natuurlijk op de website www.seniorenraadtilburg.nl Alleen, dat gaat nu even niet. “Nee”, geeft voorzitter Gé Doorenbosch toe: “Onze website ligt er nu even uit. Maar het komt goed want er wordt aan gewerkt. Per 1 september kan iedereen daar weer terecht voor informatie.”

Door Gerard Sanberg

Doorenbosch legt graag uit wat de Seniorenraad wil en doet: “Wij overleggen met de gemeente, met de woningbouwcorporaties, met de zorg, met ContourdeTwern over ouderenbeleid, maar onze naamsbekendheid onder de Tilburgers kan beter, veel beter. Daarom is zo’n artikel in Stadsnieuws ook heel welkom. Want bedenk wel, het aandeel van ouderen in de bevolking neemt de komende jaren flink toe, grofweg van een kwart naar een derde deel van de totale bevolking! Onze doelgroep is booming!”

Wanneer ben je oud?

Een bekend gezegde luidt: iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Oftewel, hoe bepaal je wie tot de doelgroep behoort? Wanneer ben je oud? Doorenbosch: “Ja, die grens trekken is nog niet zo makkelijk. Maar ach, eigenlijk komt het ook niet zo precies. Je kunt bijvoorbeeld de AOW-leeftijd aanhouden, dat geeft in elk geval houvast.”

Deelnemen aan samenleving

Wat betreft de hoofddoelstelling van de SeniorenRaad is er in elk geval geen aarzeling of onduidelijkheid: “Wij willen dat ouderen zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving”, zegt Doorenbosch beslist. “Dat is de kern van de zaak, daar zetten wij ons voor in.”

Belangenbehartiging

Doorenbosch: “Het is nodig hoor, die belangenbehartiging. Er moeten snel maatregelen genomen worden, dat is echt een strijdpunt van ons. Er moet een samenhangend pakket van maatregelen komen met name voor kwetsbare ouderen en niet alle politieke partijen pikken dit uit zichzelf op. We moeten soms heel nadrukkelijk vragen om aandacht.”

Integrale kijk op ouderen

Met het College van Burgemeester en Wethouders is inmiddels wel goed contact. De verantwoordelijke wethouder is Rolph Dols en er ligt een beleidsnota: Integrale kijk op ouderen. Doorenbosch: “Die nota is inmiddels goedgekeurd door de gemeenteraad. Het is een goede aanzet tot structureel nadenken over oud worden in Tilburg, vind ik. Er komt ook goed in naar voren dat er grote verschillen zijn tussen de diverse Tilburgse wijken en de dorpen die bij de gemeente horen.” 

De politieke partijen moeten dit opnemen in hun programma

Vier pilots in Tilburg

Die aanzet moet natuurlijk worden omgezet in daadwerkelijk beleid. Daartoe gaat de gemeente nu de knelpunten in beeld brengen. Er zijn twee dorpen en twee wijken benoemd tot pilot: Berkel-Enschot, Udenhout, de Reeshof en Tilburg Zuid-West. Waar bestaan die pilots uit? Gesprekken! Doorenbosch: “We houden interviews om een duidelijk beeld te krijgen van de problemen. We werken daarvoor natuurlijk ook samen met de wijkraden. Die contacten zijn goed, in de meeste gevallen. We willen zo een dekkend netwerk krijgen om tijdig en effectief te kunnen signaleren wat er mis gaat en wat er moet gebeuren. Dat kan ook per wijk verschillen, want de bevolkingssamenstelling verschilt ook. “

Politieke partijen

Over een jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De SeniorenRaad wil de politieke partijen doordringen van de urgentie van goed ouderenbeleid. In de partijprogramma’s moet tot uiting komen wat ze hiermee van plan zijn, zodat de Tilburgse ouderen een verantwoorde keuze kunnen maken voor een partij die hun belangen in het oog houdt. 

Drie werkgroepen

Om focus te krijgen in haar activiteiten heeft de SeniorenRaad drie werkgroepen gevormd: Zorg en Welzijn, Wonen en Woonomgeving, Veiligheid en Mobiliteit. Er wordt ook steeds gespeurd naar good pratices

Vacature in het bestuur

Hoe het zij, vanaf 1 september kan iedereen dus terecht op de website seniorenraadtilburg.nl voor informatie over de doelen en activiteiten en leden van de seniorenraad. Maar wat betreft die leden wil Doorenbosch nog wel iets kwijt: “Het valt niet mee om voldoende goede bestuursleden te vinden. Er is nu in elk geval één vacature, dus als mensen zich aangesproken voelen en zich in willen zetten voor goed en effectief ouderenbeleid, ik hoor het graag!”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden