Foto: Bjorn Staps / LAN Handling Systems

Tilburg blijft zich ontwikkelen

Tilburg - Tilburg staat van oudsher bekend om haar maakindustrie. De stad heeft zich de afgelopen decennia voortdurend opnieuw uitgevonden. Van textielstad naar moderne industriestad. En nu naar… slimme en duurzame maakstad. Deze ambitie wil Tilburg waarmaken door vol in te zetten op de maatschappelijke opgaven die voor de regio Midden-Brabant zijn vastgesteld in het Strategische meerjarenplan 2019-2023 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant: digitalisering, circulaire economie, energietransitie en talentontwikkeling. Met de campagne Smart Makes gaat Tilburg haar slimme en duurzame maakindustrie de komende tijd extra promoten.

In Midden-Brabant levert de maakindustrie met 27% de hoogste bijdrage aan het Bruto Regionaal Product. Het aantal vestigingen in deze industrie ligt grofweg gelijk aan de rest van Brabant. 

De Tilburgse maakindustrie is zeer divers. De bouw-, metaalproducten-, meubel-, voedingsmiddelen-, chemische en grafische industrieën zijn bovengemiddeld aanwezig. Textiel is weliswaar al lang niet meer de grootste sector, maar timmert hard aan de weg met vernieuwende initiatieven op het gebied van technologie en circulaire economie, met het Textielmuseum als grote motor. Tilburg heeft vooraanstaande bedrijven in uiteenlopende sectoren van de maakindustrie, zoals Bosch Transmission Technology, Fuji Film, Lan Handling Technologies, Kinetron, Hoppenbrouwers Techniek, Marvo Technologies, ARTooling, P. van der Wegen Gears, StraalTechniek, Naaykens Luchttechnische Apparaten, Tesla, DS Smith Packaging, Helvoet, ISAH, Capi Europe en vele andere. Juist de veelzijdigheid geeft de stad extra glans en veerkracht.

Nieuwe technologieën 

Bij de transitie naar slimme en duurzame maakstad gaat het om het duurzaam verslimmen van producten, diensten en processen. Gemeente Tilburg richt zich, samen met de regionale economische ontwikkelorganisatie Midpoint Brabant, vooral op productie-, simulatie- en data- en communicatietechnologieën. Deze komen onder andere bijeen in Gate2 in Rijen, dé Smart Industry hub van Midden-Brabant, die mede op initiatief van de gemeente Tilburg en Midpoint Brabant is opgericht en uitgebouwd. 

In 2045 100% circulair

Tilburg heeft uitgesproken om in 2045 100% circulair te zijn, met 2030 als tussenstation: 50% circulair. Productketens en productieprocessen zullen anders ingericht moeten worden. Op regionale schaal wordt momenteel door Midpoint Brabant gewerkt aan een circulair economieprogramma. Onder de naam Up New komen er diverse circulaire innovatie-, leer- en maakcentra in Tilburg en omgeving, waaronder voor textiel (in het Drögepand), leder, bouw, food, onderwijs en recycling. 

Kennisintensieve stad

Bij het ontwikkelen en implementeren van technologie werkt Tilburg nauw samen met het onderwijs. Midden-Brabant is een kennisintensieve regio met een universiteit, twee hbo’s, drie mbo’s en organisaties als JADS en BrabantKennis. In totaal zo’n 47.500 studenten. Tilburg University is gespecialiseerd in het ontwikkelen van kennis over de samenleving (‘Understanding Society’) en het valoriseren van nieuwe technologische ontwikkelingen. De hbo’s (Fontys, Avans) en mbo’s (ROC, De Rooi Pannen, Helicon) richten zich met name op toepassing in de praktijk. Als multi helix organisatie stimuleert Midpoint Brabant de regionale samenwerking tussen onderwijs, ondernemingen en overheden. Dit komt tot uiting in concrete programma’s en projecten.

Kruisbestuiving maakindustrie en logistiek

Binnen Brabant is Tilburg complementair aan de Brainportregio, die internationaal vooral uitblinkt in R&D en productie van high technology. Tilburg is sterk in het toepassen van nieuwe technologieën en heeft veel ondernemingen die een rol spelen als toeleverancier voor de high tech industrie. Vanuit haar centrale plek in Midden-Brabant werkt Tilburg eveneens intensief samen met West-Brabant. Dit komt onder meer tot uiting in het Regio Deal programma Makes & Moves waarin de maakindustrie en de toonaangevende logistieke sector samen optrekken als één sterke keten. Ook in het programma SmartwayZ liggen verbindingen tussen deze sectoren, op het gebied van Smart Mobility.

Tilburg staat van oudsher bekend om maakindustrie

Digitale diensten

Dankzij dataficering, robotisering, artificial intelligence en andere nieuwe technologieën kunnen maakprocessen sneller, beter, efficiënter en effectiever worden uitgevoerd. In Tilburg is deze nieuwe digitale sector booming, met de Spoorzone als creatieve broedplaats. De ontwikkeling van slimme technologieën zorgt voor innovatie in het Tilburgse cluster. Dit vergroot de aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven. Ook vraagt dit om nieuwe competenties op de arbeidsmarkt en talentontwikkeling op alle niveaus, van hoog opgeleide ingenieurs tot praktische specialisten. Met het Smart MKB programma van Midpoint Brabant, gemeente Tilburg, onderwijsinstellingen en diverse partners krijgen mkb-ondernemingen in Midden-Brabant ondersteuning bij het digitaliseren en dataficeren van hun business en bedrijfsprocessen.

Flexibele productie

In toenemende mate richt de Tilburgse maakindustrie zich op flexibele productie. Hier hoort ook reshoring bij: het terughalen van productie naar de regio om nog meer slagkracht te realiseren. Of het zodanig flexibel produceren dat in elk geval een deel van de productie in ons land blijft. Het programma The Reshoring Connection is ontwikkeld door Tilburg University en Midpoint Brabant. Nieuwe digitale ontwikkelingen als 3D-printing en artificial intelligence stellen ondernemingen in staat om het maakproces in eigen handen te houden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden