Logo stadsnieuws.nl


Scholieren Mill Hill actief in de raadzaal Goirle

Leerlingen van 5vwo van het Mill-Hillcollege vormden woensdag 10 mei een jonge afspiegeling van de Goirlese gemeenteraad. Als onderdeel van een samenwerkingsproject tussen de gemeente, het Mill-Hillcollege en ProDemos werd de raadzaal van het gemeentehuis bevolkt door de fictieve fracties De Groenen, Rozen Rood, Liberaal Blauw en Levend Wit. De scholieren bleken prima in staat om te debatteren over de haalbaarheid van een festival in de gemeente Goirle. Alle fracties erkenden de meerwaarde van dit evenement en afgezien van enkele kanttekeningen werd er met het voorstel dat voortkwam uit een handtekeningenactie unaniem ingestemd.

Trots

Docent maatschappijleer Vincent Mauritz leek zichtbaar trots op zijn leerlingen die hier met verve hun rol vervulden van raadsleden en wethouders. "Het is lastig om lokale democratie herkenbaar te maken voor deze doelgroep. Om actief burgerschap en politieke participatie te stimuleren krijgen ze met dit project de kans zich te verplaatsen in de lokale democratie en bijbehorende besluitvorming. Heel leuk om te zien dat ze dit serieus nemen. Zelfs tijdens de ingelaste pauze ging de discussie over de ingenomen standpunten nog door!"

Opinieponderzoek

Het project behelst wel meer dan een rollenspel. De leerlingen buigen zich de komende weken ook over een opinieonderzoek onder burgers waarin verschillende lokale onderwerpen aan bod komen, zoals kunst, sport, jeugdzorg en werkgelegenheid. Daarvan mogen drie groepen scholieren in juni hun bevindingen presenteren aan een panel van raads-, commissie- en collegeleden.

Het project past bij de plannen die de gemeenteraad voor de komende maanden heeft. Onder de vlag 'Gôolse Democratie' wil de gemeenteraad werken aan een wederzijdse nauwere betrokkenheid tussen raadsleden en inwoners. Het doel is een gezonde wisselwerking tussen een 'verschillige' gemeenteraad en 'verschillige' inwoners.

(bron website gemeente Goirle)

Reageer als eerste
Meer berichten