Logo stadsnieuws.nl


Thea van Blitterswijk, Wim Manders, Ben Jansen, Abt Denis Hendrickx, Arockiadoss, Harry van de Berg en Jan Claassen. Thea en Jan zijn leek-participant, zij dragen afwijkende kledij.
Thea van Blitterswijk, Wim Manders, Ben Jansen, Abt Denis Hendrickx, Arockiadoss, Harry van de Berg en Jan Claassen. Thea en Jan zijn leek-participant, zij dragen afwijkende kledij.

Norbertijnen beleven hoogtepunt

We schrijven het jaar 1132. Ridder Fulco van Berne staat aan de oever van de Maas, achtervolgt door de Hertog van Brabant en de Graaf van Holland. Het botert al langer niet en zij kunnen het slecht waarderen dat edelman Fulco de jonge Bescela heeft geschaakt. Met volle wapenuitrusting springt hij met paard en al in het koude water van de Maas in een poging aan zijn belagers te ontkomen. In die doodsnood smeekte hij God zijn leven te sparen en doet de volgende belofte aan God: als hij levend de overkant bereikt, dan schenkt hij zijn burcht en verdere bezittingen aan de kerk. Op miraculeuze wijze overleeft hij en houdt woord.

Tilburg - In eerste instantie haalt Fulco augustijnen uit de Abdij Rolduc naar Berne om tot een kloosterstichting te komen. De chaotische situatie die vervolgens binnen de kloostermuren ontstaat, stemt Fulco niet tevreden en de augustijnen kunnen huiswaarts keren.

Fulco wijkt niet van zijn belofte af en hij onderneemt in 1134 een tweede poging met de orde van Prémontré, ook wel norbertijnen genaamd. Fulco was een vrij rijk man en samen met Bescela schenkt hij Bern, Masemunde, Erp, Altforst en Maarsbergen aan Robert, de abt van het nabijgelegen Norbertijnerabdij Mariënweerd, om in Berne een klooster te stichten.

Leekbroeder

Hij krijgt abt Everardus en enige kloosterlingen toegezonden om zijn burcht in Berne te bemannen. Ditmaal treedt Fulco zelf toe tot de gemeenschap. Zijn vrouw, Bescela, kiest voor een leven als religieuze in Berne en later in het norbertinessenklooster te Altforst dat aan de abdij verbonden is. Ze waren kinderloos en Fulco leefde als leekbroeder nog vijftien jaar in de Abdij van Berne.

Bier

Vanaf het begin werd er hier bier gebrouwen, want dat was veiliger dan water drinken. De oude waterput bestaat nog steeds. Dat brengt ons terug naar deze eeuw, waar nog steeds bier wordt gedronken, onder meer gebrouwen door de enige Nederlandse Norbertijnen-bierbrouwerij van de oudste nog bestaande abdij van Nederland.

Nazaat ridder Fulco

Wim Manders (85) is 50 jaar Norbertijn als nazaat van ridder Fulco. Samen met Harrie van den Berg (78), die 40 jaar Norbertijn is, en Arockiadoss Belavendran (43) met 12,5 jaar priesterschap de jongste jubilaris, kijken ze terug op een indrukwekkende viering van een der hoogtepunten in hun leven. Met of zonder bier van de eigen brouwerij. Stadsnieuws houdt het bij het interview bij de lekkere koffie met een koekje in de priorij de Schans in de parochie Heikant-Quirijnstok.

Wim vertelt onder meer, dat de Norbertijnen kloosters oprichtten in Amerika, Duitsland en in India. Daar komt Arockiadoss vandaan, die inmiddels een stevige plek in de priesterorde heeft gekregen.


Opbouw wijk

Wim Manders bewaart goede herinneringen aan de opbouw van de wijk, welke hij intensief heeft meegemaakt. Hij herinnert zich de eerste gebouwde flat in 1970. "Het is een fantastische wijk. De 'oude' Heikanters zijn goed geassimileerd met de ingetrokken bewoners van de nieuwe wijk. Vandaag de dag wordt de wijk geconfronteerd met meer dan 60 procent emigranten. We hebben nu een veelkleurige wijk. Ik kijk met voldoening terug op de totstandkoming van het Ronde Tafelhuis, het interreligieus ontmoetingscentrum, waarin wij een aandeel hebben."

Ronde Tafelhuis

Het Ronde Tafelhuis heeft als doelstelling wijkbewoners met al hun verscheidenheid in religie en cultuur met elkaar in contact te brengen. Dat doen zij door het organiseren van activiteiten en het huisvesten van organisaties met een culturele of religieuze achtergrond.

Daarnaast zijn zij een volwaardige partner van organisaties in wijk en stad. Een belangrijk aspect van hun werk is de ontmoetingsfunctie, ieder die dat wil is welkom voor een gesprek of activiteit. Meer en meer ontwikkelt het Ronde Tafelhuis zich in de richting van een kennismakingscentrum voor religie en cultuur.

Nestor Wim Manders vertelt het nog wat ingetogen maar intussen blijkt op de website van de Ronde Tafelhuis (rondetafelhuistilburg.nl) dat de burgemeester van Tilburg, Peter Noordanus zijn afscheidscadeau graag ziet gaan naar het Ronde Tafelhuis.


Suggestie afscheidscadeau

Peter Noordanus wil graag nieuwe Tilburgers kansen bieden om onderdeel te worden van onze gemeenschap. In plaats van een afscheidscadeau vraagt hij om een financiële bijdrage te leveren aan Het Ronde Tafelhuis, om zo hun grassroot-initiatieven te ondersteunen. Een bijdrage is over te maken op rekeningnummer NL16 INGB 0002 9846 16 van Het Ronde Tafelhuis, onder vermelding van 'afscheidscadeau Peter Noordanus'.

Het vriendenboek van 18 'vrienden van Prémontré' mag er zijn. Fraai vormgegeven is het Liber amicorum (Latijn voor 'vriendenboek') een dankbetuiging aan de jubilarissen. Norbertijnen worden ook premonstratenzers genoemd. Men spreekt ook van de Orde van Prémontré..

Meggy van Oudenhoven zegt onder meer. "Als dromen blijken roepingen te zijn, dan is er werk aan de winkel".

Dat was en is de roeping van Wim, Harrie en Arockiadoss in Tilburg Noord. Zij werken door in de gemeenschap waarin zijn hun wortels vestigen.
Zo wordt er gewerkt aan de nieuwbouw van het Ronde Tafelhuis, samen met de bibliotheek.
Het moet in augustus 2018 klaar zijn.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox