Logo stadsnieuws.nl


Inmiddels is Peter gestart als 'Dienstverlener aan huis'. Via een regeling (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstverlening-aan-huis) levert Peter praktische hand- en spandiensten bij mensen thuis.
Inmiddels is Peter gestart als 'Dienstverlener aan huis'. Via een regeling (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstverlening-aan-huis) levert Peter praktische hand- en spandiensten bij mensen thuis.

Peter den Ouden 'Ik ben geen prater. Ik ben een helper'

Peter den Ouden belandde in 2014 in een depressie. Na jaren 'worstelen' heeft hij zichzelf hervonden en gaat het weer goed met hem.

Door Regine Griep

Tilburg - Tot 2014 had Peter een eigen bedrijf. Na jaren van crisis werd hij gedwongen tot bedrijfsbeëindiging. Het ontslaan van zijn personeel ging Peter niet in de koude kleren zitten. Het leidde tot een depressie. Peter vertelt: "Pijn in je lijf, vastzitten in je hoofd, ik kan het niet omschrijven. Het sleurt je een diep gat in en heeft een enorme impact op de dierbaren om je heen."

In 2015 meldde Peter zich aan bij De Krachtcentrale 013. "Het deelnemen aan de training, het contact met de andere mensen deed me goed. Maar al snel bleek dat ik nog niet 'beter' genoeg was om te solliciteren." Peter meldde zich bij GGz Breburg voor therapie en binnen De Krachtcentrale ging hij vrijwilligerswerk doen, als proeftuin voor wat hij bij de GGZ leerde: het leren praten en delen van zijn verhaal en zélf hulp vragen. "Dat was voor mij erg lastig: ik ben een helper, geen prater." De begeleiders binnen De Krachtcentrale hielpen Peter om in beweging te blijven, letterlijk. Peter: "Dat heeft mede geholpen om uit de put te komen. Het luisterend oor en het zinvol bezig blijven, voorkwamen dat ik in een isolement raakte."

Na bijna twee jaar kwam de kentering. "Langzaam groeide mijn veerkracht en juist toen kwam er een hulpvraag van een kennis die er alleen voor staat. Of ik haar kon helpen bij haar verhuizing. Die klus gaf mij weer 'vleugels' en het besef: anderen helpen met praktische klussen, dat geeft mij écht voldoening." Inmiddels is Peter gestart als 'Dienstverlener aan huis'. Via een regeling (www.rijksoverheid.nl/onder
werpen/dienstverlening
-aan-huis) levert Peter praktische hand- en spandiensten bij mensen thuis. Met de bescheiden verdiensten hoeft Peter niet terug te vallen op een uitkering. Peter: "Het was een langdurig proces maar nu kan ik oprecht zeggen: het gaat goed!"

Tot slot heeft Peter twee belangrijke tips: "Heb je een depressie, schaam je niet en praat erover. Neem de tijd die nodig is voor je herstel." En voor de mensen eromheen: "Liever geen goedbedoelde adviezen als 'komt wel goed'. Er zíjn en een luisterend oor is het beste wat je kunt doen."

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox