Logo stadsnieuws.nl


John La Haye met zijn vrouw Caroline aan boord van zijn schip De drie gebroeders. Ook dit jaar organiseert hij weer een varende dialoog. foto: Jan van Eijndhoven
John La Haye met zijn vrouw Caroline aan boord van zijn schip De drie gebroeders. Ook dit jaar organiseert hij weer een varende dialoog. foto: Jan van Eijndhoven

Dialoog is weg naar een ander leven

In de aanloop naar de Week van de Dialoog (3 tot en met 12 november) vertellen verschillende mensen over hun ervaringen. Dit keer is John La Haye, voorzitter van stichting 'Tilburg te water', aan het woord. John stimuleert de dialoog op allerlei manieren en was meermaals tafelorganisator voor 'Tilburg in dialoog'.

Door Ingeborg Hendriks

TILBURG - John woont al bijna veertig jaar aan boord. Hij organiseert daarom in de Piushaven vaartochten met natuurgids, wandelvaartochten en varende concerten. "Ik kies in mijn leven voor 'kwali-tijd' met een lange ij en een d", vertelt hij. "Ik heb geen hoge financiële lasten en kan daardoor mijn eigen levensinhoud bepalen. Dat ligt voor de meesten in onze maatschappij anders. Ze moeten van alles en hebben daardoor geen tijd voor elkaar."

De dialoog is voor John niet minder dan 'de weg naar een ander leven': "Als mensen werkelijk met elkaar in gesprek gaan, echt kunnen luisteren naar elkaar, dan kunnen ze meer van zichzelf geven."

Bij 'Tilburg in Dialoog' ziet hij dat gebeuren. "Mensen komen bewust om hun verhalen te delen en dat geeft een bepaalde gelijkgestemdheid. Je wordt op een respectvolle manier meegenomen in het intieme leven van anderen."

Voor Tilburg in Dialoog organiseerde John ook varende dialogen. "Mensen worden direct rustig als ze op het water zijn. Alle zintuigen worden aangesproken. De zwanen komen bijvoorbeeld even buurten of de futen laten hun jongen zien. Je ziet mensen dan open gaan."

Volgens John begint de dialoog bij het verbinden met jezelf. "Het brengt je in contact met je diepste emoties. Dat lijkt misschien een monoloog, maar als je geraakt bent kan je je op een dieper niveau met anderen verbinden."

De dialoog heeft voor John ook een praktische kant. "Als mensen zichzelf aan elkaar laten zien, komen talenten bovendrijven die je kunt benutten. Dat gebeurt als je mensen samenbrengt die dezelfde passie met elkaar delen. Zo is het ons met tweehonderd vrijwilligers gelukt om de Piushaven open te houden. Van een verguisd industriegebied is het nu aan het veranderen in een van de leukste plekken van Tilburg."

Volgens John zou de gemeente heel wat geld kunnen besparen door gebruik te maken van de kwaliteit en kennis in de eigen stad. Zelf heeft hij nog wel wat ideeën waar hij graag zijn schouders onder zet. Zo droomt hij van een woonproject waar vooral jonge mensen hun eigen huizen kunnen bouwen en kleinschalig kunnen wonen. "Ik vind het belangrijk dat zij betrokken zijn bij hun buurt en bij elkaar. Er is zoveel potentie. Als mensen elkaar maar waarderen en hun eigen rol in het geheel kunnen bepalen."

Meer berichten
Shopbox