Nieuwe locatie De Kraan

Er wordt flink gebouwd in Koningsoord. Om dit nieuwe gebied te ontsluiten wordt volgend jaar een nieuwe weg aangelegd. Vooruitlopend hierop is Volkstuinverenging De Kraan verhuisd naar de Heikantsebaan. Het hele traject, van planvorming tot en met realisatie, moet snel gerealiseerd moest worden. Eind 2016 is gestart met de planvorming van de verhuizing. Omdat de volkstuinvereniging een teeltseizoen nodig heeft om te kunnen verhuizen, moest de nieuwe locatie tijdig gereed zijn.

TILBURG - "Een strakke planning dus", vertelt Stijn Schouwenaars van BTL Advies.

In dit project is de ontwerpfase geïntegreerd met de realisatie- en nazorgfase. Hierdoor ging het gehele traject sneller en was er minder ruis in de communicatie.

Rob van Nuenen, projectleider bij gemeente Tilburg vertelt: "Het was erg prettig voor de gemeente en de volkstuinvereniging dat van ontwerp tot nazorg steeds dezelfde gezichten voorbijkwamen. Hierdoor ben je als klant optimaal betrokken bij de projectvoortgang. BTL blijft als adviseur en uitvoerende partij tegelijk verantwoordelijk voor het eindresultaat."

Tijdens de uitvoeringsfasering is rekening gehouden met de wensen van de tuinders; het cultuurtechnische werk is direct uitgevoerd, zodat de eerste tuintjes begin juli in gebruik genomen konden worden. Henk Kokx, lid van Volkstuinvereniging De Kraan: "Het was mooi om te zien dat veel tuinen een dag na oplevering direct in gebruik werden genomen door de leden." foto: BTL Nederland

Meer berichten