Voorzitter Els Aarts van KBO kring Tilburg.
Voorzitter Els Aarts van KBO kring Tilburg.

Grootste groei KBO in Tilburg

Het gaat goed met KBO kring Tilburg. Enige tijd terug kreeg voorzitter Els Aarts van de ouderenbond een telefoontje: de grootste toename van het aantal leden bij een ledenwerfactie in Brabant viel te noteren in Tilburg. KBO timmert in onze stad en de dorpen eromheen dan ook stevig aan de weg. Een mooi moment dus om terug te kijken naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd en wat er voor 2018 op de agenda staat.

Door Aldert van der Burg

TILBURG - Voor KBO kring Tilburg stond 2017 in het teken van intensieve samenwerking met de protestante PCOB. "Hun leden kunnen ook bij ons terecht voor hulp en advies", legt Aarts uit. Verder stak de katholieke ouderenbond het afgelopen jaar veel tijd en energie in het leggen van contact met andere organisaties die actief zijn op het gebied van senioren, zoals Zorgbelang, Humanitas en ContourdeTwern. "We leggen ons oor te luister in de wijken en kijken steeds vaker samen wat de knelpunten zijn en hoe de voorzieningen voor ouderen kunnen worden verbeterd", legt Aarts uit. "Zo zijn we de spreekbuis voor senioren richting de gemeente. Dat is belangrijk, omdat de gemeente een steeds belangrijkere speler op het gebied van ouderenwelzijn is geworden, nadat zorg steeds meer is overgegaan van Rijk naar gemeente. Die is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke opvang, waarmee veel ouderen te maken krijgen als ze zorg nodig hebben."

KBO staat erom bekend ouderen bij elkaar te brengen en activiteiten voor haar leden te organiseren. Deze ontmoetingsfunctie van de KBO blijft behouden, benadrukt Aarts, maar daarnaast wil ze op de hierboven omschreven wijze in de toekomst nog meer opkomen voor ouderen.

Vrijwilligers
Intern heeft KBO dit jaar opnieuw geïnvesteerd in het versterken van de band tussen het (overkoepelende) kringbestuur en de verschillende afdelingen. Aarts: "Het kringbestuur springt nog steeds wel eens bij als afdelingsbesturen hulp nodig hebben. Die hebben soms moeite bestuursleden te vinden, maar als mensen merken dat ze een steuntje in de rug krijgen, melden ze zich vaak toch om een functie te vervullen. Ze zien wel dat ze niet meteen in het diepe worden gegooid. Vrijwilligers voor activiteiten zijn makkelijker te vinden; er zijn altijd wel dames die koffie willen schenken, al blijft nieuw bloed welkom."

Niet alleen intern, maar ook extern was KBO dit jaar veel actief. Aarts: "We zijn veel naar buiten getreden, bijvoorbeeld door het houden van een congres over seniorenbeleid in oktober en door een nieuwe folder uit te brengen waarin we ons nadrukkelijker aan de stad presenteren."

Volgens Aarts is de relatie van KBO kring Tilburg met de gemeente het afgelopen jaar enorm verbeterd. "De gemeente ziet steeds meer onze toegevoegde waarde in, omdat wij dus zo goed op de hoogte zijn van de knelpunten voor ouderen in de wijken en we daar een uitgebreid sociaal netwerk hebben."

Provincie
De relatie van de KBO met de provincie Noord-Brabant wordt voor de ouderenbond daarentegen steeds minder belangrijk, doordat de provincie de jaarlijkse subsidie van vier ton aan de ouderenbonden heeft stopgezet. Hiermee zorgde de KBO voor zaken als belastinghulp. Aarts: "Nu de provincie is weggevallen, moeten we samen met ContourdeTwern bekijken hoe we dergelijke dingen kunnen organiseren voor onze leden die dit nodig hebben."

Een ander punt van aandacht is het werven van jongere senioren als lid. De KBO is er immers voor iedereen vanaf 50 jaar, maar de ouderen tot 65 melden zich niet bepaald massaal aan, omdat ze het (vooralsnog) te druk hebben met andere dingen. Vaak maken ze deel uit van andere netwerken dan de oudere leden van KBO, omdat ze bijvoorbeeld nog werken. Toch zou Aarts ze graag meer bij de KBO betrekken. "Wij behartigen immers de belangen van álle ouderen", zegt ze. "De jongere senioren hebben vaak andere vaardigheden dan de oudere en zouden dus kunnen worden ingezet bij het invullen van bijvoorbeeld belastingformulieren of bij het adviseren op het gebied van wonen en zorg. Misschien zijn dat dingen die ze wél graag willen doen. Ik denk dat ze dat interessanter vinden dan thee schenken op een kienmiddag."

Eenzaamheid
Ook in 2018 zal bestrijding van eenzaamheid onder ouderen een belangrijk speerpunt van KBO kring Tilburg zijn. Aarts: "Ik zeg niet dat alle ouderen die meedoen aan onze activiteiten, eenzaam zijn, maar we merken wel dat ze er graag op afkomen als ze net lid zijn geworden. Een goed voorbeeld hiervan is onze afdeling De Goede Herder in Tilburg-West. Het nieuwe bestuur organiseert daar van alles, waardoor KBO-leden er tegenwoordig ook op zondagmiddag terecht kunnen. Sinds enige tijd hebben ze daar ook één keer per maand een gezamenlijk diner in de zaal. Maar je kunt er ook terecht om te kaarten, handwerken, sjoelen, biljarten, gymmen en bingo te spelen. Daarnaast worden er dagtripjes, excursies en informatiebijeenkomsten georganiseerd." Deze inspanningen werpen hun vruchten af: KBO De Goede Herder is in een jaar tijd van 130 naar ruim 200 leden gegaan.

Andere bloeiende afdelingen in Tilburg zijn Udenhout, Berkel-Enschot, Theresia, Reeshof en Groenewoud. "Enige tijd terug nog waren in die laatste afdeling bestuursproblemen. Totdat het kringbestuur hielp met ondersteunen. En dat heeft ook resultaat opgeleverd. Inmiddels is er een nieuw bestuur dat de schouders er flink onder zet. En zo kon het gebeuren dat deze afdeling dit jaar met maar liefst twee volle bussen een uitje naar Zeeland heeft gemaakt."

Meer berichten