De wethouders Harry van de Ven (links) en Berend de Vries (rechts) schudden elkaar hand na ondertekening van het contract.
De wethouders Harry van de Ven (links) en Berend de Vries (rechts) schudden elkaar hand na ondertekening van het contract.

Goirle en Tilburg bekrachtigen samenwerking afval

De gemeenten Goirle en Tilburg gaan de komende vier jaar intensief samenwerken op het gebied van afvalinzameling- en verwerking. Beide betrokken wethouders, Harry van de Ven (Goirle) en Berend de Vries (Tilburg), tekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Dat deden ze in de week van de 'circulaire economie', waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet.

Door Jan Loonen

GOIRLE/TILBURG - De raad van de gemeente Goirle heeft eerder forse ambities vastgesteld om veel minder restafval in te gaan zamelen. De eerste stappen naar een betere afvalscheiding zijn sinds vorig jaar gezet. In 2021 wil Goirle nog 60 kilogram restafval per inwoner inzamelen, tegenover de 220 kilogram per inwoner waarvan in 2014 nog sprake was.

"Wij zijn aardig op weg richting doelstelling. We zitten nu op 120 kilogram per inwoner mede dank zij de steun van BAT. Deelname aan een grotere organisatie maakt ons minder kwetsbaar. Massa is kassa", zegt Harry van de Ven.

Het Brabants Afval Team (BAT), onderdeel van de gemeente Tilburg, werkte de afgelopen vier jaar voor Goirle als inzamelaar voor restafval en GFT. De uitvoering van het Brabants Afval Team beviel de gemeente Goirle goed.

Betrouwbare partner
De gemeente Goirle gaat gebruik maken van de uitgebreide praktijkkennis en flexibiliteit van BAT voor een kostendekkend en transparant tarief. "We zijn blij met deze bekende en betrouwbare partner", zegt wethouder Van de Ven. "We gaan de samenwerking met de gemeente Tilburg vol vertrouwen aan".

Ook de Tilburgse wethouder Berend de Vries is enthousiast over de verlenging van de samenwerking: "We stellen onze kennis op het gebied van afvalinzameling en -verwerking graag beschikbaar voor andere gemeenten. De samenwerking beviel ons goed en we zijn dan ook blij om ook de komende vier jaar de diensten van het Brabants Afval Team voor de gemeente Goirle in te mogen zetten".

Kosten
De kosten van de werkzaamheden, zoals die in de overeenkomst staan, bedragen 800.000 euro per jaar.

In 2017 werden de volgende hoeveelheden opgehaald: restafval 3600 ton, GFT-afval 2700 ton, PMD 550 ton, papier 1200 ton en glas 500 ton.

Meer berichten