Officier van Justitie Tom Hendriks, burgemeester Theo Weterings en politiechef Peter Verschuur.
Officier van Justitie Tom Hendriks, burgemeester Theo Weterings en politiechef Peter Verschuur.

Burgemeester wil Tilburg uit top 20 onveilige steden loodsen

Burgemeester Theo Weterings, Officier van Justitie Tom Hendriks en politiechef Peter Verschuur, samen de Lokale Driehoek van Tilburg, hebben de jaarcijfers van 2017 op het gebied van veiligheid bekendgemaakt. Er is sprake van een verdere daling van criminaliteitscijfers bij woninginbraken, overvallen en straatroven.

Door Jan Loonen

TILBURG - In het district Hart van Brabant waren er in 2017 61 procent minder woninginbraken, vergeleken met het peiljaar 2011. Het aantal woninginbraken in studentenhuizen is in 2017 helaas verdubbeld. Er loopt een campagne om studenten bewuster te maken en om ze tips te geven die inbraak kunnen voorkomen.
Het aantal overvallen daalde vorig jaar licht in vergelijking met 2016: 20 in 2017, 26 in 2016. Het aantal straatroven nam vergeleken met peiljaar 2011 af met 44 procent. Vergeleken met 2016 was er een stijging van het aantal straatroven, 66 in 2017, 43 in 2016. De piek van de straatroven lag in de eerste helft van 2017.

De burgemeester benadrukte dat de daling mede te danken is aan de medewerking van burgers. "Het is van belang dat burgers verdachte activiteiten blijven melden. Desnoods kan dat via 'Meld misdaad anoniem'. Onze inzet is dat we de dalende trend doorzetten. Wij willen uit de top 20 van onveilige steden.

Veiliger Tilburg
Burgemeester Theo Weterings: "We werken zeer intensief samen aan een veiliger Tilburg. Denk bijvoorbeeld aan de buurtpreventieteams. Dat zie je gelukkig terug in de cijfers, onze gezamenlijk inspanningen hebben effect. Dat zetten we komend jaar door. Ik roep alle inwoners op om verdachte situaties te blijven melden, dat maakt echt verschil. Ook als het gaat om ondermijnende criminaliteit. Wij willen coalities bouwen met goedwillende inwoners. We grijpen fors in op diegenen die niet welwillend zijn. En tegelijktijdig gaan we het gesprek aan met Tilburgers om te horen hoe we hen kunnen ondersteunen in het weerbaarder maken van hun buurt en wijk. Ik heb de ambitie om ons mooie Tilburg in de komende jaren structureel buiten de top 20 van de meest onveilige steden in Nederland te loodsen."

Politiechef Peter Verschuur wist te melden, dat uit de eerste cijfers 2018 blijkt dat de dalende trend zich voortzet. Hij wees verder op het feit, dat de Reeshof , mede door buurtapps, veiliger is geworden.

Meer berichten