Mark van Stappershoef valk na zijn installatie als burgemeester van de gemeente Goirle
Mark van Stappershoef valk na zijn installatie als burgemeester van de gemeente Goirle

Mark van Stappershoef, nieuwe burgemeester van Goirle: 'Dè doen we!'

GOIRLE - De in Goirle geboren nieuwe eerste burger van Goirle wil dat zijn gemeente proefgemeente wordt om aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de commissie toekomstgericht lokaal bestuur. Die commissie concludeert dat het huidige systeem niet meer past bij de maatschappelijke realiteit.

Door Jan Loonen

Er is noodzaak tot nieuwe verbindingen met de samenleving. Van een politieke naar maatschappelijke democratie. En deze intensief en creatief op elkaar betrekken. Dat zei hij in zijn inaugurale rede na zijn installatie als burgemeester. Hij refereerde daarbij aan het rapport van die commissie. "De kern is dat de democratie aan slijtage onderhevig is", zegt de burgemeester ter toelichting. "Hoe komt het dat de helft van de kiezers bij gemeenteraadsverkiezingen thuis blijft? De opdracht aan het openbaar bestuur, in dit geval de gemeenteraad, is hoe met meer mandaat geworteld te geraken in de lokale samenleving. Ik wil de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, in zijn rol als voorzitter van die commissie, vragen het rapport in de gemeenteraad toe te lichten en ik wil aanbieden dat wij proefgemeente worden."

Gegund

Mark van Stappershoef en Wim van den Donk kennen elkaar goed. Hij heeft zeven jaar met de CdK samengewerkt als kabinetschef. "Ik had het in die functie enorm naar mijn zin. Geen dag was hetzelfde, op zich was er geen reden voor mij om te veranderen. Van de andere kant dacht ik: ik ben nu 51 jaar, wat moet ik en wat wil ik? Ik heb er met Van de Donk over gesproken. Die zei dat hij het jammer vindt als ik weg zou gaan. Maar hij gunde het me wel. Ik heb bewust voor Goirle gekozen. Ik voel me bevoorrecht om juist in Goirle, waar ik ben opgegroeid en me zeer verbonden mee voelt, burgemeester te mogen worden. Ik zie toekomst in het al sterk ontwikkelde, betrokken en actieve Goirle."

Ondermijning van de samenleving

Een tweede thema dat hij Van Stappershoef in zijn toespraak voor de raad behandelde was de criminaliteit. "Voor de toekomstige bestuurbaarheid van gemeenten moet er grip zijn op de ondermijning van de samenleving. Criminaliteit moet niet alleen door politie en openbaar ministerie worden aangepakt. Alertheid van inwoners is van belang, maar ook bestuurders hebben hier een cruciale rol in."

Zelfstandig Goirle

De nieuwe burgemeester sprak ook over een zelfstandig Goirle. "Om zelfstandig te kunnen blijven, moeten we nog meer samenwerken en goed onderbouwen waarom we zelfstandig kunnen blijven. Daarnaast moeten we een krachtige ambtelijke organisatie zijn, creatief en meedenkend. Meer dingen mede mogelijk maken in de Goirlese samenleving en initiatieven ondersteunen."

Mark van Stappershoef besloot zijn toespraak met zijn motto 'Dè doen we!'
Op 21 oktober had hij zijn eerste openbare optreden bij de onthulling van kindertekeningen, die de start van de nieuwbouw van de school De Vonder in Riel markeerden. Zondag 23 oktober hield hij een toespraak bij de herdenking van in de Tweede Wereldoorlog in Goirle gevallen soldaten.

Mark van Stappershoef (1965, Goirle)

Mark van Stappershoef is in 1987 afgestudeerd aan de Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn (opleiding voor hoger management). In Tilburg werkte hij als inspecteur bij diverse afdelingen van de toenmalige gemeentepolitie. In 1993 werd hij in het korps Midden- en West Brabant hoofdinspecteur en plaatsvervangend teamchef bij het team Tilburg Binnenstad. Daarnaast was hij pelotonscommandant bij de ME. In 1997 vertrok hij naar de regionale divisie sturingsondersteuning als projectleider voor diverse projecten, waaronder het millenniumproject. De eerste helft van 2000 werkte hij in het EK centrum in Den Haag. Als directiesecretaris ondersteunde hij daar zijn korpschef, die als project directeur-generaal het overheidsdeel van de Europese voetbalkampioenschappen 2000 coördineerde. Na de Vuurwerkramp in Enschede werkte Mark nog een jaar bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de staf die namens de minister de rijksafwikkeling van deze ramp coördineerde. In 2001 trad hij in dienst bij de gemeente Tilburg als bestuursadviseur van de burgemeester op het terrein van openbare orde en veiligheid en in mei 2003 werd hij daar hoofd van de afdeling bestuursadvisering.

In 2007 werd Mark benoemd als kabinetschef van de commissaris van de Koning(in). In die functie was hij eerste adviseur voor de CdK en onder meer belast met burgemeesterszaken, bestuurlijke integriteit, crisisbeheersing en tal van andere gevoelige dossiers. Tevens gaf hij leiding aan het kabinet van de CdK.

Op 28 september 2016 werd Mark geïnstalleerd als burgemeester van de Brabantse gemeente Goirle.
Mark is getrouwd, heeft vier kinderen en was en is maatschappelijk op diverse terreinen actief.

FOTO: Mark van Stappershoef vlak na zijn installatie als burgemeester van de gemeente Goirle

Meer berichten