Quiet-bestuur Marcel van Dijk (penningmeester), Audry Hendrikx (bestuurslid), notaris Inge Arts, projectleider Simone Verhoeven-Bazelmans, Peter Spijkers (voorzitter) en Henrietta Pigmans (secretaris).
Quiet-bestuur Marcel van Dijk (penningmeester), Audry Hendrikx (bestuurslid), notaris Inge Arts, projectleider Simone Verhoeven-Bazelmans, Peter Spijkers (voorzitter) en Henrietta Pigmans (secretaris).

'Men voelt zich niet méér dan een ander'

In 2017 rolde Quiet Tilburg haar concept van armoedeverzachting en empowerment uit naar drie steden: Den Bosch, Maastricht en Groningen. Maar de formule is ook geschikt voor kleinere gemeenten. Zoals Hilvarenbeek.

HILVARENBEEK - De eerste ‘dorpse’ Quiet Community haalde wat eerder de pers dan gepland. Projectleider Simone Verhoeven-Bazelmans: “We gaan op zondag 1 april officieel van start. Maar alle publiciteit is zeer welkom, hoor. Hoe meer mensen begrijpen hoe Quiet werkt, des te makkelijker het wordt om members te werven en sponsors aan ons te binden.”

'Members’, zeg maar mensen in armoedesituaties, waar vind je die in vredesnaam in een gemeente die al vele jaren in de top 20 van rijkste gemeenten bivakkeert? “Vaak nemen ze bij die lijstjes de gemiddelde WOZ-waarde als uitgangspunt. Maar de mensen om wie het ons gaat hébben doorgaans geen eigen huis. Neem van mij aan dat er heus armoede is, het is niet voor niets dat we een uitgiftepunt van de Voedselbank hebben. Wat wel kan meespelen is schaamte. Mensen houden het in een dorp misschien eerder voor zich dat ze het niet breed hebben.”

Taboe doorbreken
Gaat Quiet Hilvarenbeek dat taboe doorbreken? “Members bepalen natuurlijk zelf hoe open ze over hun lidmaatschap van Quiet zijn. Ik was bij een inloopochtend van Quiet Tilburg, waar mensen vrij-uit met elkaar over hun situatie praatten. Voordeel is dat je dan elkaar kunt steunen. We gaan dat zeker proberen, maar het is aan ieder persoonlijk om daarvan gebruik te maken of niet.”

Armoedebeleid is niet nieuw in de gemeente. Simone: “De gemeente maakt daar al jaren werk van, zeker qua basisbehoeften is er al veel geregeld. We krijgen vanuit de gemeente ook veel steun van beleidsmedewerker Fatima Perjan, die zich sterk maakt voor dit initiatief.”

Voor de werving van members wil Quiet Hilvarenbeek samenwerken met organisaties als de Voedselbank, Stichting Leergeld, Vluchtelingenwerk en ContourdeTwern. En de dorps- en buurtondersteuners, de voelsprieten in de zes kernen. Zij mogen samen 50 gezinnen voordragen. "Er zijn al veel contacten met maatschappelijke organisaties en bedrijven vanuit de Hilvarenbeekse Uitdaging. Daarin tackelen we hulpvragen met behulp van het lokale bedrijfsleven."

Door Quiet komt die hulp ook beschikbaar voor particulieren. Tenminste, als er voldoende sponsors zijn die periodiek een gratis dienst, product of verwennerij willen aanbieden.

De projectleider, geboren Beekse, heeft daarover geen enkele twijfel: “Er is van oudsher saamhorigheid, mensen voelen zich niet méér dan een ander. Hier staat bij evenementen een directeur als vrijwilliger achter de bar. Mensen helpen elkaar. Met die sponsors komt het wel goed.”

Meer berichten