Er zijn resten gevonden van de late- en middenbronstijd en van de vroege ijzertijd. foto: Foto TenneT, Babet Hogervorst
Er zijn resten gevonden van de late- en middenbronstijd en van de vroege ijzertijd. foto: Foto TenneT, Babet Hogervorst

Archeologische vondsten bij hoogspanningsstation Zuid

Voordat Tennet, landelijk netwerkbeheerder elektriciteit, kon starten met de werkzaamheden voor het aanleggen van een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding, is archeologisch onderzoek uitgevoerd naar nederzettingsresten uit de bronstijd en ijzertijd. Het resultaat mag er zijn volgens Marleen van Zon van het archeologisch bedrijf Archol.

Door Jan Loonen

TILBURG - "We hebben resten gevonden van de late- en middenbronstijd en van de vroege ijzertijd. We spreken dan van de 9e tot 7e eeuw voor Christus. In 2009 is hier een groot archeologisch onderzoek op 5 ha uitgevoerd. Op basis van het onderzoek hebben wij nu een gebied van een halve hectare verder onderzocht. Wat wij uit het onderzoek kunnen opmaken is dat hier vroeger boeren met vee hebben geleefd die hun nederzettingen verplaatsten als een bepaald gebied was uitgewoond. We hebben in een aantal kuilen kelders gevonden waar resten van aardewerk zaten. De gevonden artefacten gaan nu naar een specialist, die aan de hand van kenmerken van scherven kan bepalen waar de gebruiksvoorwerpen vroegen voor werden benut. Daarna gaan ze naar het provinciaal depot, waar iedereen ze kan zien."

Meer electriciteitsgebruik
Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt, neemt het transport van elektriciteit toe. Dit geldt ook voor de gemeente Tilburg, waar nu twee ondergrondse 150 kV-verbindingen liggen tussen hoogspanningsstation Tilburg Noord en hoogspanningsstation Tilburg Zuid. Als er onderhoud aan een ondergrondse verbinding naar Tilburg Zuid wordt uitgevoerd én een storing optreedt op de andere verbinding, komt het gebied rondom hoogspanningsstation Tilburg Zuid zonder elektriciteit te zitten. Om de leveringszekerheid te garanderen werkt TenneT daarom aan een oplossing.

Er komt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-verbinding (enkel circuit) tussen hoogspanningsstation Tilburg Zuid en hoogspanningsstation Tilburg West. Door een derde circuit op een nieuw tracé aan te leggen, wordt de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk rondom station Tilburg Zuid vergroot. Zo kan station Tilburg Zuid, als er een storing optreedt, altijd worden voorzien van stroom omdat er een extra 'weg' is aangelegd waarover de stroom kan worden getransporteerd. De nieuwe kabelverbinding wordt 10 kilometer lang.

Meer berichten