Logo stadsnieuws.nl


Ruim 100 senioren in Amsterdam, Middelburg en Tilburg hebben aan het project deelgenomen. De Tilburgse pilot Ouderen & Digivaardigheden is op woensdag 14 maart feestelijk afgesloten in buurthuis De Nieuwe Stede.
Ruim 100 senioren in Amsterdam, Middelburg en Tilburg hebben aan het project deelgenomen. De Tilburgse pilot Ouderen & Digivaardigheden is op woensdag 14 maart feestelijk afgesloten in buurthuis De Nieuwe Stede.

Pilot Ouderen & Digivaardigheden

De pilot Ouderen & Digivaardigheden is op woensdag 14 maart feestelijk afgesloten in buurthuis De Nieuwe Stede te Tilburg. Vijftien laagopgeleide 55+'ers zijn circa twee maanden begeleid door studentcoaches op het gebied van digitale vaardigheden. Ze ontvingen uit handen van de studentcoaches een certificaat van deelname.

TILBURG - Ruim 100 senioren in Amsterdam, Middelburg en Tilburg hebben aan het project deelgenomen. Tijdens het project zijn senioren door studenten gecoacht in het gebruik van tablet of smartphone. Zij overwonnen hun angst voor digitale apparaten en maakten hun eerste stappen op digitaal gebied. De pilots in Amsterdam en Middelburg zijn eerder al afgesloten.
Doelstelling van het project is het vergroten van de zelfredzaamheid van laagopgeleide 55-plussers door het vergroten van digitale vaardigheden. En die behoefte is er. Veel senioren zeiden bij de intake "Ik moet wel digitale vaardigheden leren om mee te kunnen doen in de maatschappij".
Naast de projectbegeleiding waren ook vertegenwoordigers van Contour de Twern en de bibliotheek van Tilburg aanwezig. Zij informeerden de deelnemers over de cursusmogelijkheden die zij te bieden hebben als vervolgstappen na het huidige project.

De studenten, die de senioren hebben begeleid, vertelden over hun ervaringen. Ook de senioren kwamen aan het woord. "Ik had er helemaal geen zin in van tevoren, maar ik ben heel blij dat ik de cursus heb gevolgd." "De cursus heeft mij over mijn faalangst heen geholpen." "Ik ken mijn computer nu beter dan mijn televisie." "Ik heb niet gelijk een koelkast gekocht als ik op die knop druk."

Miriam, één van de deelnemers, vond het heel erg fijn dat ze mee kon doen aan deze pilot: "Ik heb heel veel geleerd van dit project, teveel om op te noemen. Het leukste vond ik om te leren hoe ik foto's op de pc kon zetten en weer verwijderen, maar eigenlijk vond ik alles leuk."

Miryam de Hoo, één van de projectbegeleiders, vertelde over het belang en de impact van het project Ouderen & Digitale vaardigheden. Ook voor studentcoach Karlijn heeft deelname aan het project veel gebracht: "Het bijzondere aan dit project is dat ik er zelf ook van geleerd heb. Ik heb geleerd om geduldig te zijn en goed te luisteren naar wat de mensen zelf willen leren. Ik vond het heel erg leuk om mee te mogen doen en ik hoop dat het project wordt voortgezet in Tilburg en andere gemeenten."
Het project wordt uitgevoerd door CINOP in opdracht van Tel mee met Taal, een programma van de ministeries van VWS, SZW en OCW. CINOP brengt voor de zomer een evaluatierapport uit met adviezen over voortzetting.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox