Afzwaaiende raadsleden Tilburg en Goirle geëerd

De gemeente Goirle (27 maart) en de gemeente Tilburg (28 maart) hebben hun afzwaaiende gemeenteraadsleden in het zonnetje gezet. In Tilburg kreeg Paulus Oerlemans een Koninklijke onderscheiding. In Goirle is Marije de Groot benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en Willem Couwenberg kreeg het Ereteken van de gemeente Goirle.

Door de redactie/Jan Loonen

TILBURG/GOIRLE - Paulus Oerlemans kreeg deze onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als gemeenteraadslid van Tilburg. Burgemeester Weterings reikte de onderscheiding uit tijdens het afscheid van de oude raad in het Willem II stadion.

Paulus Oerlemans (54) was ruim twaalf jaar lid van de gemeenteraad van Tilburg voor de partij GroenLinks. Sinds het vertrek van Joris Bengevoord in februari 2017 was hij fractievoorzitter. Daarnaast was hij tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad en plaatsvervangend voorzitter van de commissie Vestigingsklimaat.

Binnen deze commissie heeft hij zich beziggehouden met een breed scala aan onderwerpen. Vanuit zijn politieke achtergrond had hij daarbij steeds nadrukkelijk oog voor duurzaamheid, milieu en groen. Naast zijn werk als gemeenteraadslid is Oerlemans werkzaam als gebiedsregisseur bij woonstichting Thuis in Eindhoven

Op dinsdag 27 maart 2018 reikte burgemeester Mark van Stappershoef van Goirle twee onderscheidingen uit aan leden van de gemeenteraad van Goirle, die bij de verkiezingen niet meer verkiesbaar waren. Marije de Groot is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en Willem Couwenberg kreeg het Ereteken van de Gemeente Goirle. Zij namen met vijf anderen afscheid van de gemeenteraad: Paul Schellekens (VVD), Christel van Neerven (PAG), Tim Appels (lijst A), Antoon van Baal (PvdA) en Piet Poos (CDA).

Marije de Groot-Haen (70) was lid van de gemeenteraad van Goirle, daarna lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en volgens vervulde zij vier jaar lang de functie van wethouder welzijn (2006-2010). Bij de verkiezingen van 2010 keerde zij weer terug als lid van de gemeenteraad. Voor haar jarenlange inzet als volksvertegenwoordiger op gemeentelijk en provinciaal niveau is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. "Dat is niks voor mij", zei ze in de raad. "Maar wel lief."

Willem Couwenberg (75) richtte in 1978 de Goirlese Katholieke Arbeiderspartij (GKAP) op. Bij de verkiezingen in genoemd jaar werd hij lid van de gemeenteraad. Bij zijn vertrek als raadslid in 1998 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 2006 keerde hij terug in de gemeenteraad, eerst nog onder de naam GKAP, daarna als Lijst Couwenberg en tenslotte als Arbeiderspartij Goirle en Riel. Hij neemt afscheid na in totaal 32 jaar een zetel in de Goirlese gemeenteraad te hebben gehad. "De unieke wijze waarop hij deze lange periode invulling heeft gegeven aan zijn rol als volksvertegenwoordiger, maakt dat hij bijzondere verdiensten voor de Goirlese gemeenschap heeft. Daarom heeft de gemeenteraad besloten hem hiervoor het Ereteken van de gemeente Goirle toe te kennen". Een woord van dank sprak Willem uit aan het thuisfront. "Zonder die steun had ik het niet gekund. Er is een tijd van komen en gaan. Dat waren mijn laatste woorden."

Meer berichten