Mark van Stappershoef vlak na zijn installatie als burgemeester van de gemeente Goirle
Mark van Stappershoef vlak na zijn installatie als burgemeester van de gemeente Goirle (Foto: Jan Loonen)

Coalitie Goirle rond. Er komen vier wethouders

Coalitiepartners Lijst Riel Goirle, CDA, Pro Actief Goirle en VVD zijn het eens over het bestuursakkoord dat voor de komende jaren leidend zal zijn. Met de titel ‘Duurzaam en dienstbaar’ ligt er een bestuursakkoord dat gebaseerd is op gedeelde ambities.

Door Jan Loonen

GOIRLE - De namen van de beoogde wethouders zijn nog niet officieel vrij gegeven. Vast staat dat de huidige wethouder Marijo Immink doorgaat voor het PAG. Voor Lijst Riel Goirle wordt Bert Schellekens genoemd, voor de VVD Johan Swaans en voor het CDA Piet Poos.

Duurzaamheid en dienstbaarheid
Er staan twee leidende thema's in dit bestuursakkoord: duurzaamheid en dienstbaarheid. 'Dit zijn de onderwerpen waar wij de focus op willen leggen en die leidend zijn wanneer wij keuzes moeten maken. Aan ieder is een apart hoofdstuk gewijd. Uiteraard is dienstbaarheid ook een rode draad voor wat betreft het denken en doen van zowel raad als college als organisatie, waar het gaat over onderwerpen in het hoofdstuk Duurzaamheid. Maar wij vinden het een zo belangrijk thema dat wij er toch een apart hoofdstuk aan hebben gewijd.'

Toerbuurt
'Om die reden zien wij ook graag dat twee van de wethouders uit het college bij toerbeurt de horizontale verantwoordelijkheid voor deze thema's op zich nemen. Zij zijn bevoegd om bij ieder voorstel dat een raakvlak heeft met duurzaamheid en/of dienstbaarheid, mee te denken. Tegelijkertijd nodigen wij het hele college uit om de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en dienstbaarheid op zich te nemen en datzelfde geldt voor de ambtelijke organisatie.

Raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering op krijgen de fracties van alle partijen de mogelijkheid kennis te nemen van het nieuwe bestuursakkoord en kunnen zij vragen stellen om de draagwijdte van het bestuursakkoord te doorgronden.

Op 23 mei is de besluitvormende vergadering over het bestuursakkoord en over de voorgedragen wethouderskandidaten. Tijdens die vergadering krijgen de oppositiepartijen de mogelijkheid te reageren op het bestuursakkoord en kunnen zij door middel van het indienen van amendementen eventuele wijzigingen voorstellen.

Meer berichten