De bestuursleden (vlnr): Joke van Ooijen, Anny Kuijk, Ann van de Sande en Paul Kollau, bij de splijtplaats der winden. De beeldengroep staat sinds 1999 op de Hoge Wal.
De bestuursleden (vlnr): Joke van Ooijen, Anny Kuijk, Ann van de Sande en Paul Kollau, bij de splijtplaats der winden. De beeldengroep staat sinds 1999 op de Hoge Wal.

40-jarig jubileum Atelier '78

Drie ambtenaren van de gemeente Goirle namen 40 jaar geleden het initiatief om atelier' 78 op te richten. Het waren Chris Freijsen, Arnold Krijbolder en Hans de Kort. Hans de Kort (79) weet nog dat ze zijn gestart in de voormalige huishoudschool aan de Sint Jansstraat.

Door Jan Loonen

GOIRLE - "Daarna hebben we in verschillende gebouwen gezeten tot we uiteindelijk in het cultureel Centrum Jan van Besouw terecht konden. Wij beoogden met de oprichting gediplomeerde mensen aan te stellen om inwoners van Goirle de gelegenheid te bieden hun kunstvormen tot uitdrukking te brengen."

De vereniging telt nu 170 leden, die bijna allemaal meedoen aan een speciale tentoonstelling op het Heemerf met schilderijen, beeldhouwwerken, keramiek en textiele werkvormen. De opening van de jubileumexpositie is op zaterdag 19 mei om 11.00 uur, met muziek van Factorium-leerlingen. Daarna is het te zien op 19,20 en 21 mei, van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Op de foto staan de bestuursleden bij het beeld van een der winden. Het is een beeld van Harm Timmermans, een van de docenten van Atelier'78. 'In de vroegste tijden waren zij eensgezind, de goden der elementen aarde, water, vuur en de luchtgodinnen, één als de strengen van een koord. Zingend bewogen zij het ruisend lover, bespeelden zij de harp der wuivende rietstengels, doch ijdelheid bracht jaloezie en tweespalt tussen hen en de andere goden. Van hier vluchtten zij gekrenkt naar het noorden, naar het oosten, het zuiden, het westen. Dit is de mythische plaats, splijtplaats der winden.' De beeldengroep staat sinds 1999 op de Hoge Wal.

Voor het feest van het veertigjarig jubileum worden 100 schilderijtjes gemaakt met de afmeting 30 × 30. Ze zijn tijdens de openingsdagen van de expositie te koop voor 10 euro. De opbrengst is bedoeld voor minder draagkrachtige gezinnen. Daarvoor zal onder meer contact worden gelegd met de stichting Leergeld. De opbrengst is ook bedoeld voor statushouders. De leden van de vereniging die exposeren kunnen hun werk ook verkopen tijdens die expositie. 10 procent wordt geschonken voor de goede doelen.

Joke van Ooijen: "Het afgelopen jaar hebben wij korte kennismakingscursussen gegeven; vier keer een les om zo meer bekendheid over onze vereniging te krijgen. De tentoonstelling in het pinksterweekend is daarom ook belangrijk voor ons"

Voorzitter Paul Kollau: "Wij werken met gediplomeerde docenten om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. Na het pinksterweekend gaan we nadenken over toelating van andere disciplines, zoals fotografie. Wij willen ook nadrukkelijk jongeren graag bij onze vereniging betrekken."

Meer berichten