Volgens deze deskundige lijkt iedere nieuwe functie in een kerk gerealiseerd te kunnen worden: van appartement tot zorginstelling, van boekhandel tot bierbrouwerij, van café tot kantoor. Een voorbeeld van een herbestemde kerk is theater het Speelhuis in Helmond. Foto: Gerard van Hal
Volgens deze deskundige lijkt iedere nieuwe functie in een kerk gerealiseerd te kunnen worden: van appartement tot zorginstelling, van boekhandel tot bierbrouwerij, van café tot kantoor. Een voorbeeld van een herbestemde kerk is theater het Speelhuis in Helmond. Foto: Gerard van Hal (Gerard van Hal Fotografie)

Lezing over toekomst 5.600 kerken

Nederland telt nog zo'n 5.600 kerkgebouwen. De komende tien jaar gaat mogelijk tachtig procent sluiten als godshuis. Wat moet er met die gebouwen gebeuren? Deze kwestie stelt Frank Strolenberg op 3 juni aan de orde tijdens een lezing in het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg Noord. Frank Strolenberg is programmaleider Religieus Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

TILBURG - De lezing van Frank Strolenberg wordt gegeven in het kader van een tentoonstelling bij Peerke Donders over herbestemde kerken in Noord-Brabant. In verband met deze druk bezochte expositie is een serie lezingen georganiseerd. De lezing begint om 14.00 uur en is gratis toegankelijk.

Uit zowel de interesse in de tentoonstelling als de lezingen blijkt dat het vinden van andere bestemmingen voor kerken een belangrijk onderwerp is. Dit speelt nadrukkelijk ook in Tilburg en alle omliggende plaatsen. Frank Strolenberg stelt dat in Nederland een herwaardering heeft plaatsgevonden van kerkgebouwen. Veel kerken die niet meer dienst doen als godshuis hebben een andere bestemming gevonden. "Zo tonen zij opnieuw hun sociale, culturele, ruimtelijke en ook spirituele waarde", aldus Frank Strolenberg.

Volgens deze deskundige lijkt in Nederland iedere nieuwe functie in een kerk gerealiseerd te kunnen worden: van appartement tot zorginstelling, van boekhandel tot bierbrouwerij, van café tot kantoor. Er zijn voorbeelden te over. De praktijk in Nederland toont aan dat een open en constructieve opstelling kan leiden tot een zorgvuldig en liefdevol uitgevoerde nieuwe bestemming die het oorspronkelijk gebruik van de kerk recht doet en tegelijkertijd kan zorgen voor nieuwe vitaliteit in de gemeenschap. Frank Strolenberg: "De betekenis van kerkgebouwen verandert voortdurend, de waardering blijft. Het nadenken over de toekomst van deze gebouwen rechtvaardigt dan ook de inzet van ons allen."        

Het herbestemmen van kerkgebouwen in Brabant is het onderwerp van de wisselexpositie in het Peerke Donders Paviljoen. De tentoonstelling kan dan ook gratis worden bezocht op zondag 3 juni. Op de expositie zijn ruim 40 foto's te zien van kerkgebouwen die aan de eredienst zijn onttrokken. Van diezelfde gebouwen worden de interieurs getoond van de herbestemming. Deze wisseltentoonstelling is tot stand gekomen in een samenwerking tussen het Peerke Donders Paviljoen en de Brabantse Hoeders. Het Peerke Donders Paviljoen is gevestigd aan het Peerke Donders Park 3 in Tilburg. De openingstijden zijn woensdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en voor groepen ook op andere tijden op afspraak.

Meer berichten