Foto:

Goirle krijgt vier wethouders: één op herhaling en drie nieuwe

De vier wethouders van de nieuwe coalitie PAG, CDA, VVD en Lijst Riel Goirle van de gemeente Goirle zijn afgelopen week unaniem door de gemeenteraad gekozen. Er was geen kritiek op de kandidaten, maar wel op de deeltijdfactorverdeling. In het vorige college was er sprake van drie fulltime wethouders, dat kwam neer op 0,75 procent voor elk der vier wethouders. Nu is dat 3,6 wethouders. Dat kost over vier jaar ruim 400.000 euro.

Door Jan Loonen

GOIRLE - De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Burgemeester Mark van Stappershoef· Algemene Zaken · Kabinet en representatie algemeen ·Citymarketing · Internationale zaken · Regionale en intergemeentelijke samenwerking · Openbare orde en veiligheid ·Handhaving · Vergunningen (excl. omgevingsrecht) · Personeel en organisatie · Communicatie · Dienstverlening (inclusief digitale gemeente) · Facilitaire zaken · Burgerzaken · Juridische zaken ·Bestuurlijke integriteit · Informatieveiligheid en privacy

Wethouder Marijo Immink (1e locoburgemeester) · WMO (inclusief beschermd wonen) · Welzijn (inclusief wijkcentra en toegang) ·Volksgezondheid · Back2Basics (trekker) · Inclusiebeleid (trekker) ·Participatiewet en arbeidstoeleiding (+Diamantgroep) · Statushouders en vluchtelingen · Armoedebeleid · Subsidies op bovengenoemde terreinen

Wethouder Bert Schellekens (2e locoburgemeester) · Ruimtelijke ordening · Externe veiligheid · Projectwethouder Omgevingswet en Proeftuin · Vergunningen (omgevingsrecht) · Volkshuisvesting ·Grondzaken / Grondbedrijf · Energie, grondstoffen en biodiversiteit ·Duurzaamheid, milieu, grondstoffenbeleid, water en riool · Bestuurlijk trekker Energiecorridor A58 en Gebiedsopgave A58

Wethouder Piet Poos (3e locoburgemeester) · Jeugd · Sport ·Onderwijs · Beheer en onderhoud vastgoed en gemeentelijke eigendommen (+ huisvesting Mill-Hill) · Verkeer en vervoer (inclusief parkeerbeleid) · Doelgroepenvervoer Regiotaxi WMO en leerlingenvervoer · Informatiemanagement en ICT · Subsidies op bovengenoemde terreinen

Wethouder Johan Swaans (4e locoburgemeester) · Financiën ·Economische zaken · Midden- en Kleinbedrijf · Openbare ruimte (realisatie en beheer) · Bedrijventerreinen · Recreatie en Toerisme ·Evenementen · Kunst, monumenten, erfgoed en archeologie ·Cultuur (inclusief bibliotheek, Factorium en Jan van Besouw)

Meer berichten