Foto:

Blauwalg Beatrix College

Leerlingen uitdagen methoden te verzinnen om de overlast van blauwalgen in de Tilburgse stadswateren tegen te gaan. Dat was de uitdaging die Martine Kalisvaart, docente biologie van het Beatrix College in Tilburg aan haar leerlingen van 4 VWO meegaf tijdens een gastles op 24 mei. Dan moet de kennis van de leerlingen natuurlijk wel verder zijn dan alleen het waarschuwingsbordje en de soms groene waas die 's zomers op het wateroppervlak van menig vijver is te zien.

TILBURG - Daarom had Cécile Franssen, bestuurslid van waterschap Brabantse Delta, de hulp ingeroepen van Guido Waajen, blauwalgenexpert bij het waterschap. Hij vertelde dat algengroei in vijvers met stilstaand water vooral veroorzaakt wordt door veel voedingsstoffen in het water. Die voedingsstoffen komen uit de bodem maar komen ook in het water terecht door brood dat in het water wordt gegooid om eendjes te voeren.

Ook zorgen extra visvoer dat hengelsporters in het water gooien en hondenpoep langs de waterkant voor algengroei. Het stoppen van de aanvoer van die voedingsstoffen in het water is dus een belangrijke maatregel om blauwalgenoverlast tegen te gaan. Wellicht dat de leerlingen daar nog interessante en bruikbare ideeën aan toevoegen. Intussen meer weten over blauwalgen? Kijk dan daarvoor op de website van het waterschap:

Meer berichten