Foto: Jan Loonen

Nieuwe wethouders gekozen met 33 voor en 10 stemmen tegen

De gemeenteraad van Tilburg heeft op 18 juni zes wethouders benoemd. Zij kregen allen 33 stemmen voor en 10 tegen. Vermoedelijk heeft de voltallige fractie van LST (LIjst Smolders Tilburg) tegengestemd.

Door Jan Loonen

TILBURG - De raad had eerder, bij meerderheid, het bestuurakkoord "Gezond en gelukkig in Tilburg' vastgesteld. LST, SP en PvdA stemden tegen. Het nieuwe college kent twee nieuwe leden, de VVD'er Oscar Dusschooten en de partijloze Esmah Lalah.

Hans Kokke, de scheidende wethouder van de SP, kreeg een spontaan applaus toen hij zijn wethouderszetel verliet.

Meer berichten