Er is gekozen voor het verbeteren van de kruising, met een afgeschermde fietsstrook in de bocht aan de noordzijde.
Er is gekozen voor het verbeteren van de kruising, met een afgeschermde fietsstrook in de bocht aan de noordzijde. (Foto: )

Tweerichtingsverkeer weer terug

Het tweerichtingsverkeer komt weer terug op delen van de Tilburgseweg in Goirle. De werkzaamheden zijn maandag 23 juli begonnen. Het werk wordt in diverse fases uitgevoerd. Begonnen is met de kruising Tilburgseweg/Dorpsstraat. Winkels blijven bereikbaar.

Door Jan Loonen

GOIRLE - De Tilburgseweg-Noord (tussen de Kalverstraat en Dorpsstraat) wordt een tweerichtingsweg, behalve voor vrachtverkeer. De rijrichting van de Tilburgseweg (ter hoogte van het Kloosterplein) en de Oude Kerkstraat wordt omgedraaid, zodat een logische (parkeer)route ontstaat. De rijbaan wordt smaller, zodat automobilisten bij tegemoetkomend verkeer worden gedwongen net zolang achter een fietser te blijven, tot de tegenligger gepasseerd is. Het huidige voorrangskruispunt Tilburgseweg-Dorpsstraat wordt verbeterd.

Er zou een rotonde komen maar dat plan is verlaten. Een rotonde had de voorkeur, omdat fietsers vanaf de Tilburgseweg-Noord dan beter zouden kunnen oversteken. Maar toen dit technisch werd uitgewerkt, bleek er geen ruimte te zijn voor een vrijliggende fietsstrook bij de rotonde. Fietsers zouden dus gebruik moeten maken van dezelfde rijbaan als de uitzwenkende vrachtwagens met hun ruime draaicirkel. Hierdoor zou de veiligheid van de fietsers er juist op achteruit gaan. Daarom is gekozen voor het verbeteren van de kruising, met een afgeschermde fietsstrook in de bocht aan de noordzijde. Dankzij de verhoging op de weg tussen de twee rijstroken (middeneiland) kan de fietser in twee fasen oversteken. Om deze ruimte te maken, is het voetpad in de binnenbocht opgegeven. Voor voetgangers komen er twee extra zebrapaden, zodat ze veilig kunnen oversteken.

Nu de Dorpsstraat is afgesloten moet verkeer een flinke omleiding maken via de Rillaersebaan en Kempenbaan om bijvoorbeeld in het winkelcentrum Van Hogendorpplein te komen. Om in Goirle-oost en het centrum te komen is de omleidingsroute via de Van Haestrechtstraat en de Abcovenseweg. Dit duurt naar verwachting tot eind oktober. Omdat het werk in fases wordt uitgevoerd komen er steeds nieuwe omleidingen. Zoals gemeld blijven de winkels bereikbaar. Voetgangers en fietsers kunnen ook uit de voeten.

De Tilburgseweg wordt 5.60 meter breed; deze breedte past bij een fietsstraat. Doordat de rijbaan smal is, heeft de fietser een sterke positie. Inhalen is alleen mogelijk wanneer er geen tegenliggend verkeer is. De automobilist moet dus wachten en is te gast. Zo wordt verkeer ontmoedigd dat niet in het centrum hoeft te zijn. Voor het vrachtverkeer komt er een routing met éénrichtingsverkeer. Twee vrachtwagens kunnen elkaar immers niet passeren. Deze routing is afgestemd met de ondernemers, die ook afspraken gaan maken met hun toeleveranciers.

In het informatiecentrum op de hoek van de Tilburgseweg/Dwarsstraat kan men van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur, terecht voor actuele informatie.

Uitvoerige informatie over de omvangrijke reconstructie van de Tilburgseweg is te vinden op de website van de gemeente: https://goirle.nl/projecten/tilburgseweg.html

Meer berichten