Peter Smit overhandigt met Jack van den Berg (Orbis, links) en Jochem Sloothaak (Brabant Landschap, 2e van links) een mussennestkast.
Peter Smit overhandigt met Jack van den Berg (Orbis, links) en Jochem Sloothaak (Brabant Landschap, 2e van links) een mussennestkast. (Foto: )

Oisterwijk en Brabants Landschap helpen erfvogels een handje

ErvenPlus, het project van Brabants Landschap waarmee de erfvogel in Brabant een helpende hand toegestoken krijgt, is in de afgelopen maanden in veel gemeentes als een groot succes bestempeld. In de gemeente Oisterwijk vond op vrijdag 24 augustus een uitleverdag plaats van onder andere nestkasten, muizenruiters, steenuilvriendelijke drinkbakken en modderplaats voor zwaluwen.

OISTERWIJK - Wethouder Peter Smit overhandigde aan de familie Van Esch niet alleen een mussennestkast maar ook een vleermuiskast. De erfvogel heeft het zwaar. Van oudsher komen honderden soorten vogels voor op het boerenland, waar ze met name op erven broeden in hagen, houtwallen en bomen. Mede omdat erven tegenwoordig grootschaliger zijn en 'netter' worden bijgehouden, neemt de broedgelegenheid en voedselvoorraad af.

ErvenPlus is een project van Brabants Landschap en het bureau Orbis dat is opgezet om de erfvogel in Noord-Brabant een betere, groenere leefomgeving te bieden. De gemeente Oisterwijk heeft dit project mede gefinancierd met een bijdrage van in totaal 5.000 euro door Brabants Landschap verdubbeld tot 10.000 euro. Met dit geld zijn binnen de gemeente Oisterwijk 17 erven aangepakt.

Advies en materialen

Deelnemers aan dit project krijgen adviezen waarmee ze het erf biodiverser en vogelvriendelijker kunnen maken. Eerder dit jaar ontvingen de deelnemers al de beplanting voor hun erf. Vooral veel fruitbomen, bos- en haagplantsoen en solitaire bomen gingen op de kar om erven in de toekomst wat groener te kleuren. Vandaag werden de nestkasten, muizenruiters en vleermuiskasten bezorgd.

Toekomst

De erfvogel is een voorbeeld van Brabants erfgoed, dat beschermd en geholpen moet worden in een tijd waarin voedsel en nestgelegenheid steeds schaarser wordt. Door dit project krijgt de erfvogel in de toekomst meer plek om veilig te broeden en hun jongen groot te brengen. Namens de gemeente Oisterwijk, Brabants Landschap en Orbis worden de deelnemers bedankt voor hun inzet voor de erfvogels.

Meer berichten