Het pand staat op de lijst van de 50 voorgenomen nieuwe naoorlogse gemeentelijke monumenten. www.heemkundekringtilburg.nl
Het pand staat op de lijst van de 50 voorgenomen nieuwe naoorlogse gemeentelijke monumenten. www.heemkundekringtilburg.nl (Foto: )

MoNument van de Week Warandelaan 2

Het schijfvormig Tjallink Koopmansgebouw (1972) aan Warandelaan 2 telt dertien bouwlagen. Op het platte dak zijn de technische installaties ondergebracht in plastisch vormgegeven opbouwen. Het gebouw staat gedeeltelijk op betonnen kolommen waarbij de eerste bouwlaag grotendeels open was. Door het stramien van horizontale borstweringen en vensterstroken en verticale stijlen ontstaat een evenwicht tussen verticale en horizontale gevelelementen. De glazen puien liggen ver terug ten opzichte van het betonnen raster waardoor een sterke plastische werking ontstaat. Het stramien wordt in beide gevels onderbroken door een verticaal accent met gesloten gevelvlakken. Op de overgang van het open en gesloten vlak zijn om de verdieping balkons aangebracht voor een grotere plastische werking. De gesloten gevelvlakken zijn bedekt met Muschelkalksteen, dat Jos Bedaux ook gebruikte voor het naastgelegen, tien jaar eerder opgeleverde Cobbenhagengebouw. Op de eerste verdieping is op de kopgevel aan de oostzijde een balkon gerealiseerd als een asymmetrisch sculpturaal element. Bedaux liet zich inspireren door de architectuur van Le Corbusier. Het gebouw wordt gerenoveerd en gaat weer voldoen aan de eigentijdse eisen, met behoud van de door Bedaux gecreëerde serene sfeer.

Meer berichten