De duurzaamheidsdoelstellingen zijn in Brabant op bestaande bedrijfsterreinen nog niet eerder op deze schaal- en detailniveau aangepakt
De duurzaamheidsdoelstellingen zijn in Brabant op bestaande bedrijfsterreinen nog niet eerder op deze schaal- en detailniveau aangepakt (Foto: )

Green Deal op Kraaiven en Vossenberg

Zeven Brabantse partijen ondertekenden de Green Deal voor verduurzaming van de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg te Tilburg. Afspraken zijn vastgelegd voor een verduurzamingsaanpak waarbij de focus ligt op het stimuleren van de duurzame energietransitie. Het zijn De Vitaal bedrijfsverenigingen Kraaiven en Vossenberg, Gemeente Tilburg, Omgevingsdienst OMWB, Provincie Noord-Brabant, BOM Renewable Energy en Stichting MOED.

Door Jan Loonen

TILBURG - Ondernemers van de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg kunnen kansen benutten op het gebied van de circulaire economie, collectieve energieopwekking, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Het verbreden van de duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van bestaande bedrijventerreinen is in Brabant nog niet eerder op deze schaal- en detailniveau aangepakt. Dit maakt dit project interessant voor kennisoverdracht en als voorbeeldproject voor verbreding van duurzaamheidsdoelstellingen op andere bestaande bedrijventerreinen.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings van de provincie Noord-Brabant: "Deze aanpak is een voorbeeld voor Brabant. Ik heb alle vertrouwen in de goede afloop." "We moeten nu aan de slag", zei Ton van Roessel van Fuji. Wethouder Oscar Dusschooten van de gemeente Tilburg: "Ik zie de Green Deal als een kans om ondernemers te helpen goed op gang te komen richting 2045." Gerard Jacobs, voorzitter vitaal bedrijventerrein Kraaiven: "We hebben de doelstelling ondernemers te informeren, te ontzorgen en te faciliteren. Dus doen we dit ook op het gebied van duurzaamheid en energietransitie, want werken aan vitale en duurzame bedrijvenparken doen we samen."

Alle bedrijven, gevestigd op Kraaiven en Vossenberg, zijn gedurende de Green Deal geïnformeerd over de wet- en regelgeving op het gebied van energie en aanvullende duurzaamheidsrichtlijnen die voor hun van toepassing zijn. En 50% van de op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven, werkt via de Green Deal systematisch aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Gedurende de looptijd worden ook kansen en mogelijkheden geïdentificeerd en nader onderzocht op het gebied van circulaire economie, collectieve energieopwekking, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Deze kansen kunnen, wanneer deze aanvullend zijn aan of een versterkend effect hebben op de stimuleringsaanpak inzake de energietransitie, in gezamenlijkheid verder worden ontwikkeld.

Op de foto vlnr: Pieter Schalk (OMWB) – Lisanne Dols (Gemeente Tilburg) – Bart van der Westen (Provincie Noord-Brabant) – Linda van Hilten (BOM) – Joris van Boxtel (MOED) – Rolf Hoefnagels (Vitaal Kraaiven) – Anne-Marie Spierings (Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant) – Christel Tax (Parkmanagement) - Oscar Dusschooten (Wethouder Gemeente Tilburg) – Gerard Jacobs (Vitaal Kraaiven) – Herman Gels (MOED) – Miriam Dragstra (BOM) – Ton van Roessel (Vitaal Vossenberg)

Meer berichten