Willem Bongaarts en Els Aarts, hier voor het pand van Stadstuin Theresia, hopen op een hoge opkomst. foto: Aldert van der Burg
Willem Bongaarts en Els Aarts, hier voor het pand van Stadstuin Theresia, hopen op een hoge opkomst. foto: Aldert van der Burg (Foto: )

Politiek café in Stadstuin Theresia

Met name in verkiezingstijd doen politici graag allerlei beloftes. In Theresia worden ze vanaf nu daarop afgerekend. Het is de bedoeling dat in deze wijk elk halfjaar een politiek café wordt gehouden, georganiseerd door Paviljoen Podium en KBO in Theresia.

door Aldert van der Burg

TILBURG - Zo zijn belangstellenden van harte welkom om op woensdag 21 november vanaf 19.30 uur in Stadstuin Theresia aan de Theresiastraat 15a in debat te gaan met raadsleden van de partijen.

In de aanloop naar de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was er op 10 maart dit jaar een politiek café in de Stadstuin Theresia. Kandidaat-raadsleden beloofden toen meer vertrouwen in de initiatieven van burgers te hebben en meer met hen samen te werken. Destijds werd de afspraak gemaakt ongeveer een halfjaar later hierop terug te komen. Dat gaat dus volgende week gebeuren en alle politieke partijen uit de Tilburgse gemeenteraad zijn uitgenodigd. Gemeenteraadsleden zijn dan in de gelegenheid de aanwezigen te vertellen welke initiatieven ze hebben genomen om meer samen te werken met de burger.

Paviljoen Podium (een ontmoetingsplaats voor met name de buurt Theresia) en ouderenbond KBO organiseren het politiek café. "We willen op 21 november discussiëren over de vraag wat er tot nu toe terecht is gekomen van de beloftes die toen zijn gedaan en wat er inmiddels in gang is gezet", legt Willem Bongaarts van Paviljoen Podium uit. Wijkwethouder Esmah Lahlah schuift aan om 20.15 uur en mensen uit de wijk kunnen ook haar vragen stellen. Bongaarts: "Een interessante gast, omdat ze een migrantenachtergrond heeft, niet aan een politieke partij verbonden is en vóór haar wethouderschap actief was in de wetenschap."

Volgens hem ontstaan er steeds meer nieuwe activiteiten in de wijk Theresia dankzij samenwerking met KBO. Voorzitter Els Aarts van de ouderenbond wijst erop dat KBO zich in alle wijken graag openstelt voor alle ouderen én voor samenwerking met andere organisaties. "Wij vinden dat we elkaar beter moeten leren kennen." Aarts benadrukt dat het tijdens het politiek café niet alleen zal gaan over de ouderen in de wijk, maar ook over alle andere burgers.

Over de rol van de gemeente heeft Aarts nog steeds haar twijfels. "Het is goed dat er in het coalitieakkoord aandacht wordt besteed aan ouderenbeleid en bewonersparticipatie, maar het is mij nog te onduidelijk hoe de gemeente dat wil doen. Ook ContourdeTwern en de wijkraden kunnen een goede rol vervullen bij het betrekken van (oudere) burgers bij activiteiten in de wijk. Daarbij is het belangrijk dat zij bestaande verenigingen ondersteunen, bestaande activiteiten versterken en zeker niet voor concurrentie zorgen. Gelukkig zijn daar steeds meer goede voorbeelden van."

De partijen die inmiddels hebben toegezegd aanwezig te zijn bij het politiek café van 21 november, zijn Lijst Smolders Tilburg, SP, PvdA, D66, Lokaal Tilburg en CDA.

Meer berichten