De burgemeesters Ryan Palmen (Hilvarenbeek), Hans Janssen (Oisterwijk) en Mark van Stappershoef (Goirle).
De burgemeesters Ryan Palmen (Hilvarenbeek), Hans Janssen (Oisterwijk) en Mark van Stappershoef (Goirle). (Foto: )

Samenwerking gemeenten positief

De samenwerking tussen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk draagt bij aan de organisatiekracht van die gemeenten. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau Berenschot op verzoek van de drie gemeenten.

Door Jan Loonen

REGIO - De drie gemeenten willen zelfstandige, bestuurskrachtige gemeenten blijven. Een randvoorwaarde hierbij is dat de ambtelijke organisaties voldoende organisatiekracht hebben. Volgens de eerste monitor draagt de samenwerking in GHO verband duidelijk bij aan de organisatiekracht van de drie organisaties.

De burgemeesters van de samenwerkende gemeenten zijn blij met de uitkomst van de monitor. Burgemeester Mark van Stappershoef van de gemeente Goirle: "De bestuurlijke zelfstandigheid van Goirle vereist een krachtige organisatie. Beide moeten het vanzelfsprekende resultaat zijn van een slimme samenwerking. Dit onderzoek toont onomwonden aan dat daarvan sprake is. We moeten deze dus onverminderd voortzetten en verdiepen waar nodig en mogelijk."

Ook burgemeester Ryan Palmen van Hilvarenbeek is optimistisch: "Onze inwoners mogen van ons verwachten dat we onze zaken op orde hebben en ons werk goed en efficiënt regelen. Ik vind het belangrijk dat ook onze samenwerking daaraan voldoet. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het geval te zijn. Een mooie stimulans om onze samenwerking nóg meer kracht bij te zetten".

Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk vult aan: "Ik ben blij met het positieve beeld, maar ook zeker met de aanbevelingen. We zijn goed op weg, maar kunnen niet achterover zitten. Met de komst van Haaren bij Oisterwijk zijn voldoende bestuurskracht en organisatiekracht van extra groot belang voor Oisterwijk."

Met een onderzoeksmonitor zijn samenwerkingsinitiatieven onderzocht. Alle initiatieven laten effect zien op minimaal één van drie vooraf benoemde K's, namelijk; meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en lagere kosten. Daarnaast zorgt de samenwerking voor een vierde 'K', namelijk 'kansen voor medewerkers.' Mede daardoor is er onder de medewerkers van elke gemeente veel draagvlak voor de samenwerking.

Met financiële hulp van de Provincie Noord-Brabant (Veerkrachtig Bestuur) ontwikkelde Berenschot een monitor om de samenwerking, voortgang en het effect van de 'samenwerking GHO' te meten. Uit deze zogenaamde nulmeting komt het hiervoor beschreven positief beeld naar voren.

De onderzoeken zijn ook gericht op het behoud van zelfstandigheid van de drie gemeenten.

De provincie Noord-Brabant zoekt naar de meest wenselijke vormen van samenwerking tussen gemeenten. Passend bij de uitdagingen waarvoor ze staan. Samen met gemeenten werkt de provincie aan vernieuwing van de bestuurlijke organisatie en samenhang in Brabant. "We zijn samen op weg naar een Veerkrachtig Bestuur."

Meer berichten