Ben Wijnans en Michiel Haans ontvingen afgelopen zaterdag de Gouden Speld van Marcelle Hendrickx  in het scoutinggebouw van PVG aan de Generaal de Wetstraat 68 in Tilburg.
Ben Wijnans en Michiel Haans ontvingen afgelopen zaterdag de Gouden Speld van Marcelle Hendrickx in het scoutinggebouw van PVG aan de Generaal de Wetstraat 68 in Tilburg. (Foto: )

Gouden Speld Wijnans en Haans

Ben Wijnans en Michiel Haans ontvingen afgelopen zaterdag ieder de Gouden Speld van de gemeente Tilburg. Zij kregen deze onderscheiding vanwege hun jarenlange bestuursfuncties bij de scouting van de Pastoor Vroomans Groep (PVG). Locoburgemeester Marcelle Hendrickx reikte de onderscheidingen uit ter gelegenheid van het respectievelijk 50-jarig en 30-jarig jubileum bij PVG van de heren Wijnans en Haans.

Door Jan Loonen

TILBURG  - Ben Wijnans (57) is een halve eeuw lid en 31 jaar actief als bestuurder van PVG Scouting. Sinds 1993 vervult hij de rol van penningmeester. In zijn jongere jaren is Ben Wijnans zowel op lokaal als regionaal niveau actief geweest als leider en als organisator van grote districtsactiviteiten.

Michiel Haans (57) is sinds 1988 bestuurslid van PVG Scouting. Binnen enkele jaren was hij vicevoorzitter om twee jaar later voorzitter te worden van deze stichting. Na 19 jaar heeft hij het voorzitterschap overgedragen en als algemeen lid weer zitting genomen in het bestuur.

Wijnans en Haans zijn samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het voorbereiden van beleid en het samen met alle vrijwilligers in de groep uitvoeren er van. De realisatie van de nieuwbouw in 1992 van het huidige scoutinggebouw is mede aan hen te danken. Ook aan de professionalisering van de financiële administratie hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd.

Meer berichten