Voormalig kerkgebouw dat nu in gebruik is als wijkcentrum en bibliotheek. Meer informatie op www.heemkundekringtilburg.nl.
Voormalig kerkgebouw dat nu in gebruik is als wijkcentrum en bibliotheek. Meer informatie op www.heemkundekringtilburg.nl. (Foto: )

MoNUment van de week Beneluxlaan 74

TILBURG - De voormalige Pastoor van Arskerk aan Beneluxlaan 74 is een modernistisch rooms-katholieke kerkgebouw met een achthoekige grondslag en bakstenen gevels met smalle verticale vensters. Door de vorm en de karakteristieke glazen torenspits kreeg het al gauw de bijnaam 'Citroenpers'.

De aankondiging van het tweede Vaticaans Concilie in 1959 vormde een doorbraak voor modernisering van de katholieke kerkbouw. Gewijzigde en vrijere liturgische gebruikseisen en een toenemende behoefte aan kleine dagkerken maakten architectonische experimenten mogelijk. Dit kerkgebouw, naar ontwerp van de Tilburgse architect Ir. Th.A.J.B. van der Bolt., is hiervan een vroege uiting.

Dit kerkgebouw was gewijd aan de Heilige Pastoor van Ars (Johannes Vianney 1786-1859) uit het Franse plaatsje Ars-sur-Formans en werd op kerstavond 1960 in gebruik genomen. In het interieur bevonden zich altaren, beelden, een doopvont, een preekstoel vervaardigd door Hans Claesen, wandversieringen van Kees Mandos, een altaarkruis en kandelaars van Luc van Hoek.

Door de teruggang van het kerkbezoek werd de kerk in 1975 aan de eredienst onttrokken. Er zijn in- en uitwendige bouwkundige aanpassingen gedaan waaronder vensters op de begane grond en een grotere aanbouw bij de ingang.

Meer berichten