Foto: Martin van der Plas

Tijd van zegen

Er is een oude volkswijsheid die zegt: 'de tijd gaat snel, gebruik hem wél'. Als u deze column leest, is het nieuwe jaar al weer 9 dagen oud. Ze zeggen weleens dat de tijd veel sneller gaat, naarmate je ouder wordt. Verstandelijk klopt dat natuurlijk niet, maar naar het gevoel van mensen wél. "Een week, een maand, een jaar is niks", zeggen we tegen elkaar. Het is dus zaak, dat we onze uren, dagen, weken en maanden goed moeten gebruiken.

Vroeger was het leven van mensen gekleurd door allerlei zegeningen. Onze voorouders zegenden het brood vóór ze het gingen aansnijden met een kruisje, ouders gaven hun kinderen een kruisje op het hoofd voor het slapen gaan. Huizen en akkers werden gezegend, bij dreigend onweer zegenden we de boerderij met een palmtakje en tot in onze tijd toe zegenen we soms ook auto's en fietsen. Jammer genoeg zijn de meeste van die zegeningen verdwenen.

Het gaat bij zegenen voor gelovigen ook om Gods kracht, die stralend is in tijden van geluk en voorspoed, maar die je ook erdoor heen kan slepen in tijden van verdriet en tegenspoed. Dat sterke geloof van onze ouders was zo gek nog niet om overeind te kunnen blijven. Ook al zegenen we niet meer zoveel, goede voornemens maken we wél.

Helaas - althans dat zeggen de statistieken - worden de meeste al na een paar weken weer opgegeven. Ik geef er u een paar, waar we misschien wat langer mee bezig kunnen blijven. Voornemens die gericht zijn op een stukje zorg voor elkaar, een beetje extra aandacht besteden aan andere mensen, minder mopperen op onze samenleving en onze tegenwoordige tijd, beter omgaan met vreemden, ruimte bieden voor nieuwe kansen, dankbaar zijn om wat er goed gaat in ons leven en dat van onze dierbaren, vooroordelen laten varen. Daar kun je mee vooruit! Zó tillen we onszelf en elkaar uit boven de gebruikelijke clichés van 'zalig nieuwjaar' of 'de beste wensen'. Omdat zó deze wensen worden vertaald naar zegeningen van liefde en gerechtigheid. Ik wens u op deze negende dag van 2019 alsnog een gezegend jaar toe.

Meer berichten