De Drie Koningen Caspar (Jim Stewart), Balthasar (Paul Spapens) en Melchior (Jace van de Ven) bij de Heikesekerk. foto: Jacques van der Schans
De Drie Koningen Caspar (Jim Stewart), Balthasar (Paul Spapens) en Melchior (Jace van de Ven) bij de Heikesekerk. foto: Jacques van der Schans (Foto: Jacques van der Schans)

Driekoningenstoet een schot in de roos

De Driekoningenstoet die op zaterdagavond 5 januari voor de eerste keer sinds 1965 weer door de Tilburgse binnenstad trok was een groot succes. Honderden belangstellenden, ouderen en ouders met hun kinderen, waren ervan getuige hoe de Drie Koningen Caspar (Jim Stewart), Balthasar (Paul Spapens) en Melchior (Jace van de Ven) zich op hun kamelen vanaf de Heikesekerk op weg begaven.

TILBURG - De organisatie kondigde aan dat er volgend jaar weer een Driekoningenstoet komt. Zowel burgemeester Theo Weterings als wethouder Esmah Lahlah waren aanwezig en liepen mee. Voor de deur van de Heikese kerk zei de burgemeester het initiatief van Het Vierde Geschenk erg belangrijk te vinden. De Driekoningenstoet was een voor iedereen zeer zichtbaar onderdeel van dit Vierde Geschenk. "Het is belangrijk om solidair te zijn", aldus burgemeester Theo Weterings. In de Heuvelse kerk betoogde wethouder Esmah Lahlah in gloedvolle bewoordingen hoe noodzakelijk het is daar kinderen bij te betrekken.

Bij Het Vierde Geschenk draait alles om kinderen. De organisatoren namen het 2000 jaar oude Driekoningenverhaal als uitgangspunt. De Drie Koningen vertegenwoordigden de toenmalig bekende wereld. Ze hadden drie cadeautjes meegenomen. Daar werd nu Het Vierde Geschenk aan toegevoegd. 1.300 kinderen stelden als Vierde Koningen duizenden stuks speelgoed ter beschikking aan leeftijdgenootjes die het minder breed hebben. Dit speelgoed wordt overigens aanstaande zaterdag in het Willem II Stadion aan de kinderen gegeven.

Belangrijk voor het welslagen van de eerste Driekoningenstoet sinds 1965 was de samenwerking tussen de vele organisaties die dit bijzondere evenement op touw hebben gezet. Aan de basis hiervan stonden de O.L. Vrouw ter Noodkapel, de Hasseltse Kapel en Peerke Donders. Deze organisaties willen heel bewust onderdeel zijn van de stad die Tilburg nu is. Door middel van het Vierde Geschenk en de Driekoningenstoet wilden ze een bijdrage leveren aan de verlichting van de armoede. In Tilburg leven 7000 kinderen onder de armoedegrens.

De eeuwenoude Driekoningentraditie in Tilburg bleek op een aansprekende manier vertaald te kunnen worden naar het heden. Het grote succes laat zich verklaren uit de dubbelslag van herkenbare traditie en identiteit gekoppeld aan de sociale stad die Tilburg is. Meteen nadat de prachtige kamelen en de verterende schapen weer veilig en wel in hun stallen waren teruggekeerd, werden alweer plannen gesmeed voor volgend jaar.

Meer berichten