Foto:

Jeff Goodell over oprukkende water

Rolling Stone-journalist en klimaatexpert Jeff Goodell is op donderdag 17 januari te gast in Paradox tijdens de Tilburg University Meet-Up. Samen met hoogleraar milieurecht Jonathan Verschuuren luidt hij deze avond de noodklok over de gevolgen van klimaatverandering voor de bewoonde wereld. Ze schetsen de problemen en dilemma's die gepaard gaan met het oprukkende water en grootschalige klimaatadaptatie.

TILBURG - Het stoppen van de opwarming van de aarde is een illusie, zegt de organisatie Academic Forum, zelfs als de klimaatverdragen een succes mogen worden genoemd. Dus, zijn we eigenlijk wel voorbereid op een stijgende zeespiegel, overstromende rivieren en onderlopende steden?

Klimaatexpert en Rolling Stone-journalist Jeff Goodell heeft deze catastrofe onderzocht en gezocht naar opties om de gevolgen ervan op te vangen.

Tegen het einde van deze eeuw zullen honderden miljoenen mensen zich hebben teruggetrokken van de wereldwijde kusten: er staat ons een schrijnende crisis van sociale, ecologische en fiscale maatregelen te wachten. Er zijn geen voor de hand liggende oplossingen die de wereld van vandaag tegen het water weten te beschermen.

Jeff Goodell bezocht de frontlinies van de klimaatverandering en interviewde tal van ingenieurs, burgemeesters, projectontwikkelaars en politici (waaronder Barack Obama). Hij schetst een wereld die zich snel transformeert tot een waterballet. Aan de hand van tal van voorbeelden legt hij uit wat er zich precies afspeelt. Daarbij wijst hij ook op de dilemma's en moeilijkheden die gepaard gaan met de hoognodige klimaataanpassing. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die moeten verhuizen, politici die willen worden herkozen en het onderscheid tussen arm en rijk dat zich schrijnend zal manifesteren.

De aan Tilburg Sustainability Center verbonden hoogleraar internationaal milieurecht Jonathan Verschuuren zal in zijn reactie op Goodell ingaan op de stand van zaken in Europa en Nederland.

Volgens Verschuuren heeft Nederland serieus werk aan de winkel: de zeespiegel zal waarschijnlijk veel sneller stijgen dan lang gedacht. 'Tilburg aan zee' is zo bezien helemaal geen vreemde gedachte. De huidige aanpak schiet tekort om te voorkomen dat Nederland serieus natte voeten krijgt! Welke scenario's zijn er om met het oprukkende water om te gaan?

De avond onder de titel 'Rising seas, sinking cities' vindt plaats in muziekpodium Paradox, Telegraafstraat 62 Tilburg, aanvang 20.00 uur. Voertaal is Engels. Entree kost 5 euro, reserveren is mogelijk via de website van www.paradoxtilburg.nl. De avond wordt georganiseerd door Academic Forum, Tilburg University.

www.paradoxtilburg.nl

Meer berichten