Foto: Jan Loonen

Certificaten voor BAT'ers

Tijdens een feestelijke bijeenkomst, welke bijgewoond werd door wethouder Marcelle Hendrickx, met medewerkers van het ROC en het Taalhuis, ontvingen medewerkers van het Brabants afvalteam (BAT) een certificaat, naar aanleiding van het project Tablet en Taal. Dit certificaat staat gelijk aan de startkwalificatie MBO2.

Door Jan Loonen

TILBURG - 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven. In Brabant is dat 10,6 procent van de beroepsbevolking. De gemeente Tilburg heeft ook als werkgever aandacht voor deze problematiek. De digitalisering van onze (werk)omgeving vraagt steeds meer van mensen dat zij digitaal vaardig zijn. Bij het BAT is het daarnaast zo dat medewerkers tegenwoordig in hun werk ondersteund worden door een app waarbij een bepaald niveau in lezen en schrijven onontbeerlijk is.

Uit een scan door een externe partij is gebleken dat een aantal BAT-medewerkers (in meer of mindere mate) niet over een 2F niveau voor lezen en schrijven beschikten. Dit 2F niveau staat gelijk aan het niveau van een startkwalificatie (MBO-2). Naar aanleiding van deze bevindingen is een interne opleiding opgestart en als sluitstuk kreeg een aantal medewerkers die deze heeft gevolgd hun certificaat.

Het BAT kreeg op hetzelfde moment zelf ook een certificaat uitgereikt, vanwege hun ambassadeurschap voor het Taalakkoord.

Meer berichten