Op de tekening is een gearceerd gebied bij de tuin van Tilburgseweg 104 aangegeven en een stippellijn markeert de nieuwe zichtlijn
Op de tekening is een gearceerd gebied bij de tuin van Tilburgseweg 104 aangegeven en een stippellijn markeert de nieuwe zichtlijn (Foto: )

Aanpassing bocht Tilburgseweg Goirle

Na de opening van de bocht Tilburgseweg - Dorpsstraat zijn er door weggebruikers klachten geuit over de zichtbaarheid op en vanuit de overstekende fietser.

Door Jan Loonen

GOIRLE - In het ontwerp is de oversteeklocatie bewust op deze locatie gekomen om te voldoen aan de inrichtingseisen. Maar nu erkent de gemeente dat er toch een probleem is, dat definitief op te lossen is door het maken van een ruimere zichtlijn. Deze kan alleen gerealiseerd worden als er grond van het aangrenzende perceel wordt gekocht en de bestaande erfafscheiding wordt verplaatst.

Het gaat om een stuk tuin en een stenen erfafscheiding van de heer Jan Eijsermans, Tilburgseweg 104. Het aankoopbedrag is 5.600 euro. De kosten van het afbreken en opnieuw bouwen van een erfafscheiding en die van de aanpassing van de bocht bedragen 15.000 euro.

De uitgaven worden gedekt uit de gemeentelijke budgetten aan- en verkopen gronden en het krediet voor de herinrichting van de Tilburgseweg.

Sinds vrijdag 26 oktober is tussen de Kalverstraat en Dorpsstraat in Goirle tweerichtingsverkeer ingesteld, voor fietsers en automobilisten. Voor vrachtwagens blijft eenrichtingsverkeer gelden.

Meer berichten