Wethouders Vatta (Oisterwijk), Immink (Goirle), Overmans (Hilvarenbeek), Zwarts (Gilze en Rijen), Blankers (Heusden).
Wethouders Vatta (Oisterwijk), Immink (Goirle), Overmans (Hilvarenbeek), Zwarts (Gilze en Rijen), Blankers (Heusden). (Foto: )

Gemeenten Hart van Brabant contracteren zorgaanbieders Wmo

In totaal 92 zorgaanbieders zijn gecontracteerd om vanaf 1 april uitvoering te geven aan de Wmo-begeleiding in de regio Hart van Brabant. De zeven deelnemende gemeenten, Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden en Tilburg, hebben daartoe het afgelopen jaar een uitgebreid aanbestedingstraject doorlopen.

REGIO - Met deze gezamenlijke inkoop willen de gemeenten bereiken dat inwoners die dat nodig hebben de beste ondersteuning krijgen, dichtbij, op maat en gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast beogen de gemeenten innovatie te bevorderen en regeldruk te verminderen.

Met de nieuwe contracten gaan de betrokken partijen ook een nieuwe werkwijze hanteren. Belangrijk daarbij is dat zorgaanbieders voortaan op basis van het gewenste resultaat worden betaald en niet op basis van het aantal uren dat aan de ondersteuning wordt besteed. Het gewenste resultaat is in de nieuwe werkwijze gedefinieerd in een aantal resultaatgebieden. Zo kan een resultaat inhouden dat iemand zijn huishouden weer zelfstandig kan voeren of zijn financiën en administratie weer op orde heeft. Maar een resultaat kan ook zijn dat er binnen een gezin een goed leef- en opgroeiklimaat is of dat de gezinsleden weer goed met elkaar omgaan.

In de uitvoering van de Wmo-begeleiding trekken de zeven gemeenten zoveel mogelijk gezamenlijk op, bijvoorbeeld op het gebied van administratie en contractmanagement. Daarnaast is er ruimte voor een bepaalde mate van couleur locale. "We hebben de afgelopen jaren een intensief en leerzaam proces doorlopen. Maar het resultaat mag er zijn", stelt wethouder Marjo Immink van de gemeente Goirle vast. "Door meer gezamenlijk op te trekken geven we zorgaanbieders de ruimte om zich nog meer met de zorg en ondersteuning zelf bezig te houden. En het belangrijkste is dat onze inwoners daardoor nog betere zorg krijgen."

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zij geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden