Nu is alles nog kaal en grijs. Straks zorgt begroeiing met gras, met bloemen, bessen- en bramenstruiken voor groen aanzien.
Nu is alles nog kaal en grijs. Straks zorgt begroeiing met gras, met bloemen, bessen- en bramenstruiken voor groen aanzien. (Foto: )

Zevende faunapassage Goirle nagenoeg klaar voor gebruik

Nog ruim een week dagen, dan mogen de reeën en ander wild de faunapassage in Goirle op om aan de andere kant van de Turnhoutsebaan te komen. Daar is het allemaal om begonnen, een veilige oversteek voor het wild in de bossen. De officiële opening volgt later. Dan wordt ook de naam van het ecoduct bekend gemaakt. Er zijn 70 inschrijvingen voor de uitgeschreven prijsvraag.

Door Jan Loonen

GOIRLE - Aannemer Ploegam won de aanbesteding van ruim 1,5 miljoen euro. Ploegam bood bovendien de meeste meerwaarde: niet alleen een ecoduct, maar ook nog eens een (kleinere) tunnel onder de weg door én een tunnelbuis over het ecoduct heen, een vleermuiskelder, uitgebreide monitoring (diverse camera's en een website waarop waarnemingen worden gedeeld), diverse poelen en een groot ven, ruim 2 kilometer afrastering langs de Turnhoutsebaan, 15 jaar onderhoud in plaats van de gevraagde 10 jaar, amper verkeersoverlast én een uitvoerig communicatieplan.
De totale kosten voor dit uniek project bedragen bijna twee miljoen euro. Het is de zevende faunapassage, in dit geval het verbinden van Naturagebied 2000 Regte Heide en het Landgoed Gorp en Roovert. Uniek is de aanlegverantwoordelijkheid van de gemeente Goirle. Alle andere passages zijn aangelegd door de provincie.
Het is een onderdeel van de veilige ombouw van de Turnhoutsebaan, waarvoor de provincie de financiële middelen verschafte na de overdracht van de weg aan de gemeente. De projecten zijn faunapassage, rotonde Turnhoutsebaan – Poppelseweg, kruising Turnhoutsebaan – Rillaersebaan, rotonde Recreatieve Poort (Roovertsche Leij), en de rotonde Turnhoutsebaan-Tijvoortsebaan.

Er is veel aandacht besteed aan een natuurlijke en landschappelijke inpassing van het ecoduct. Onder de oversteek is de bermbeveiliging uitgevoerd in hout. Boomstronken, die vrijkwamen na het noodzakelijk rooien, markeren het overpad van 10 meter breed, waardoor klein wild en insecten kunnen schuilen.
Houten schotten zorgen ervoor dat de dieren er niet vanaf kunnen vallen. De begroeiing omvat gras met bloemen en bessen- en bramenstruiken. De passage is bewust geen tunnel om voor de reeën een vrij uitzicht te bieden. Voor konijnen, hazen en ander klein wild is een aparte buis aangelegd op het viaduct. Bijzonder is ook de vleermuizenkelder, die in het talud van de overgang is ingebouwd.
Ploegam bouwt 2200 meter hek langs de Turnhoutsebaan. Dat houdt niet alleen dieren tegen, maar ook mensen.

Meer berichten