Richard van Assouw helpt ouderen graag bij het invullen van hun belastingformulieren.
Richard van Assouw helpt ouderen graag bij het invullen van hun belastingformulieren. (Foto: )

Belastingaangifte met hulp van KBO

De jaarlijkse belastingaangifte is niet voor iedereen even gemakkelijk, dus ook niet voor ouderen. Hier wil KBO iets aan doen en daarom hebben AOW-gerechtigden de mogelijkheid om tegen een kleine onkostenvergoeding gebruik te maken van de belastingservice van de ouderenbond, ook niet-leden. Richard van Assouw van KBO is de coördinator van dit project.

Door Aldert van der Burg

TILBURG - Vorig jaar hielpen zo'n 25 vrijwilligers, met ondersteuning door ContourdeTwern, bijna 2.200 Tilburgers met het invullen van de belastingaangifte. Ook de komende maanden staan de vrijwilligers weer klaar voor deze ouderen. Dit gebeurt op vijf locaties die verspreid zijn over de hele stad. Voorheen deden de ouderenbonden KBO, ANBO en PCOB dit project samen, waarna ook ContourdeTwern hierin een rol kreeg. "Wat de invullers van de ouderen hoorden, bijvoorbeeld over hun eenzaamheid of gezondheidsproblemen, kon ContourdeTwern gebruiken voor haar werkwijze", vertelt Van Assouw, "maar eind oktober hebben we te horen gekregen dat zij zich uit het project terugtrok, omdat zij de meerwaarde niet meer ziet." Sindsdien voert KBO het project zelfstandig uit. Van Assouw: "Het positieve daarvan is dat KBO daardoor nu in de gelegenheid is om het onder ouderen als eigen service te profileren. Wel moeten de invullers nu veel meer zelf doen, waar ze voorheen ondersteuning kregen van ContourdeTwern." Ook het bestuur van KBO Kring Tilburg heeft er een flinke taak bij gekregen en deze actief opgepakt.

Senioren die gebruik willen maken van de Belastingservice, moeten voldoen aan de leeftijdsgrens van minimaal de AOW-leeftijd en de inkomensgrens: maximaal 35.000 euro voor een alleenstaande en maximaal 50.000 euro voor gehuwden/samenwonenden.

Het belastingspreekuur in een wijkcentrum kost 6 euro per aangifte. Bij wie aan huis gebonden is, kan ook een huisbezoek worden gepland. De onkostenvergoeding hiervoor bedraagt maximaal 12 euro per adres.

Aanmelden voor het project kan nog tot en met 12 april. Het gaat om de volgende locaties: Reeshof (06-47291086, bellen voor een afspraak op maandagmiddag of vrijdagochtend), West (06-16957820, dinsdag- of woensdagochtend), Noord (06-49897418, maandag- of dinsdagochtend), Oud Noord (06-49936356, donderdag- of vrijdagmiddag) en Zuid (06-16841185 of 06-49519898, maandag- tot en met vrijdagochtend). Er worden spreekuren gehouden in de verschillende wijkcentra. Een afspraak kan alleen worden gemaakt als u in het bezit bent van een machtigingscode. Die kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst via 088-1236555 (BSN-nummer bij de hand houden). Neem alle benodigde papieren mee, zoals de machtigingscode, de jaaropgave(n) van het inkomen, bankafschriften, bonnen van medicijnen, betaalbewijzen van giften en toekenningen van zorg- en huurtoeslag. Dan kan de aanvraag meteen worden verstuurd.

Meer berichten