De afname van het aantal kerkgangers noopte tot sluiting en sloop van kerken. Tot er slechts één kerkgebouw restte: die van Broekhoven.
De afname van het aantal kerkgangers noopte tot sluiting en sloop van kerken. Tot er slechts één kerkgebouw restte: die van Broekhoven. (Foto: )

Boek verschenen over de kerk van Broekhoven

Er is op 13 februari een boek verschenen over de locatie Broekhoven van parochie De Goede Herder. In het boek wordt de geschiedenis beschreven van de vijf parochies die in zuid-oost Tilburg zijn gesticht. Vier van de vijf kerkgebouwen zijn inmiddels gesloopt; alleen de kerk van Broekhoven is er nog.

TILBURG - Rond 1900 lagen de herdgangen Broekhoven en Koningshoeven nog in een landelijk, dunbevolkt gebied. Maar Tilburg groeide snel en er kwam stadsuitbreiding in zuidelijke richting. In die nieuwe woonwijken werden parochies opgericht, scholen gebouwd en verenigingen gesticht.

Er kwam in 1913 een parochie voor Broekhoven en in 1921 een voor Koningshoeven. In de decennia daarna volgden er meer in de nieuwe wijken. In dit boek is te lezen over de stichting en de geschiedenis van deze parochies: Onze Lieve Vrouw Moeder van Goede Raad: Broekhoven I, De Heilige Familie: Broekhoven II, Het Onbevlekt Hart van Maria: Fatima, Heilige Pius X: Broekhoven III en Onze Lieve Vrouw van Lourdes: Koningshoeven

Vanaf 1970 waren parochies genoodzaakt meer samen te gaan werken. De afname van het aantal kerkgangers noopte tot sluiting en zelfs sloop van kerkgebouwen. Tot er slechts één kerkgebouw restte.

Dit 228 pagina's tellende boek schetst een beeld van de kerkelijke ontwikkelingen die er in de loop van de twintigste eeuw in Tilburg-Zuid hebben plaatsgevonden.

Het boek is voor 10 euro te koop bij het secretariaat aan Broekhovenseweg 2, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Meer berichten